Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Taastrup Station får nu nyt center mod syd


Arbejdet med det nye center ved Taastrup Station er i fuld gang.

 

Et imødekommende og varieret bycenter, torveplads og topmoderne busterminal, erhverv og boliger. Sådan ser fremtiden ud for sydområdet ved Taastrup Station, som dermed får et markant løft.

 

Projektet har fået navnet Taastrup Torv for at markere det som knudepunktet i Taastrup Bymidte, der skal understøtte sammenhængen mellem stationen og Taastrup Hovedgade.

”Der er ingen tvivl om, at såvel Hovedgadens mange forretninger som butikkerne i det nye center vil kunne nyde godt af hinanden og dermed også kunne medvirke til at styrke denne del af det lokale handelsliv” fremhæver Svend-Erik Hermansen, medlem af Plan – og Miljøudvalget.

 

I gang nu

Etableringen af den nye busterminal ved Ahornvej er nu i gang og forventes at være klar til sommer. Så kan man flytte busserne til den nye terminal og komme i gang med at bygge det nye center.

 

Udover selve centret med en større dagligvarebutik og mindre butikker, erhverv og boliger skal der også etableres en ny sydlandsk inspireret torveplads, overdækkede cykelparkeringer og nye p-pladser til pendlerne. Hele det nye torvebyggeri forventes at åbne i efteråret 2013.

 

Til glæde for hele kommunen

Høje-Taastrup Kommune har solgt arealet ved Taastrup Station op mod Taastrup Hovedgade til selskabet Taastrup Torv ApS (Sophienberg Ejendomsudvikling og Casa Finans).

 

Det har givet kommunen en nettoindtægt på ca. 27 mio. kr., hvoraf ca. 10 mio. kr. skal bidrage til at finansiere den nye trafikterminal, torvet, cykel- og pendlerparkeringen samt renoveringen af den store tunnel under jernbanen og et facadeløft af jernbanebroerne over Taastrup Hovedgade. Yderligere 5 mio. skal finansiere grundkapital mv. til de nye ældreboliger og almene boliger i torvebyggeriet. Det resterende beløb - ca. 12 mio. kr. - tilfalder kommunekassen.  

”Sikringen af gode forhold for den kollektive trafik, fodgængerne og cyklisterne har været meget væsentlig for Socialdemokraterne” understreger Svend-Erik Hermansen.

 

Betænkelighederne omkring trafikafviklingen til det nye center er årsag til at dette element følges tæt af byrådet:”vi vil gerne undgå jævnlige trafikpropper og det er her i planlægnings – og udførelsesfasen, at dette skal sikres”, siger Svend-Erik Hermansen.

 

Det er Sophienberg Ejendomsudvikling A/S, der sammen med CASA står for det nye torvebyggeri. Samtidig samarbejder Høje-Taastrup Kommune med DSB S-tog om den nye busterminal, stationsforpladsen og renoveringen af tunnelerne ved stationen, ligesom kommunen samarbejder med Banedanmark om facadeløftet af jernbanebroerne over Taastrup Hovedgade.


15 April 2012