Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


Seneste Nyt fra Svend-Erik Hermansen


Dansk Supermarked bestemmer selv – og de får lov til det!

Historien om Dansk Supermarkeds måde at opføre sig på overfor et lokalsamfund fortsætter lidt endnu med åbningen af Maxi Zoo nøjagtig, hvor bageren i Gadehaveområdet i sin tid var placeret.
Denne åbning understreger, at netop Dansk Supermarked, som jo ejer Netto (og Føtex), på det groveste svigtede Gadehaveområdet med lukningen af bageren her.
En kort genopfriskning af den forudgående historie findes i det forslag, som Socialdemokraterne stillede til byrådet tilbage i 2007 ved behandlingen af sagen om ”Aflysning af deklaration – Dansk Supermarked”:

Byrådet konstaterer, at:
    * Byrådet på mødet i august 1980 meddelte dispensation til at ændre Gadehavecentrets placering på betingelse af friholdelse af et areal i centret til bager (brødudsalg) med åbningstider såvel hverdage som søn – og helligdage
    * Dansk Supermarked (DS) køber Gadehavecentret i juli 1988
    *Byrådet på mødet i august 2002 meddelte dispensation efter ansøgning fra DS til udvidelse af Gadehavecentret under forudsætning af,at det ved deklaration sikres, at bagerudsalget holdes åbent søn – og helligdage med enkelte undtagelser
    * Deklarationen tinglyses i marts 2003, hvor forpligtelsen til opretholdelse af bagerudsalg er indskrevet
    *Bagerifunktionen på forskellig vis har fungeret tilfredsstillende for områdets borgere siden ibrugtagen af Gadehavecentret med ganske      enkelte tidsmæssige undtagelser
    *Dansk Supermarked har fået udvidet Gadehavecentret efter ansøgning og efter aftale om tinglysning af særlig deklaration om                bagerifunktion som betingelse for udvidelsen
    * En forhandling med DS i september 2007 resulterede i et udsagn fra DS om, at aftalen om brødudsalg nu var bortfaldet som følge af         Føtex` nedlæggelse
    *DS ville gerne have et bageri eller brødudsalg som lejer fremover, men at man ikke havde nogen ansøgere pt.
    *DS fortsat er ejer af Gadehavecentret – med den forskel fra tidligere, at man nu ikke ønsker at overholde tidligere betingelser og        aftaler på området

På baggrund af forvaltningens oplysninger i sagen om manglende muligheder for at pålægge DS en handlepligt med udgangspunkt i planloven til at opretholde de ovenfor nævnte forudsætninger og aktuelle driftsbetingelser for Gadehavecentret tager byrådet med beklagelse til efterretning, at det ikke er muligt sikre bestemmelserne på anden vis som grundlag for den fortsatte drift af Gadehavecentret, hvorfor deklarationen aflyses.

De borgerlige spurgt den gang lidt spidst, om ikke der er et frit marked for hvad som helst her i Danmark, og om vi ikke risikerer offentlig styring af markedskræfterne, hvis man skulle kunne tvinge Dansk Supermarked til at overholde betingelserne om en bager i Gadehavecentret.
Mit korte svar har været, at markedet alene ikke kan regulere verden - i det mindste ikke i Danmark - da en mild reguleret service overfor borgerne har meget at gøre med den livskvalitet og de tilbud, som vi alle gerne nyder godt af.
Sagt på en anden måde: Markedet fungerer ikke alene – og friheden fungerer ikke alene.
Dansk Supermarked ville i den konkrete sag med bageren i Gadehavecentret alene bruge markedet for indtjeningens skyld – og have frihed til ikke at overholde indgåede aftaler, som også indebar, at man kunne tjene penge i Føtex, og formentlig også via bageren, men det var åbenbart for lidt.
Lukningen betød, at især ældre og gangbesværede fik urimeligt langt til en basal forretning som en bager, når man er bosiddende i Gadehavegård, Taastrupgård og Gadevang.
På den måde er vi ved at være tilbage til tiden før 1980, hvor et byrådsflertal og lokale borgere fik kæmpet et center frem til betjening af flere tusinde borgere, som den gang alene havde en købmand i en af Gadevangs stuelejligheder med det alternativ, at kunne tage bus 114 til Stationscentret i Tåstrup!
Sagen sluttede en efterårsdag i 2007 på byrådsmødet……..og alligevel ikke, da Dansk Supermarked nu sammen med Netto har udvidet udbudet af varer til Gadehaveområdet i form af hundekiks, legetøj, litteratur samt kattemad og hundemad på dåse efter at den nye forretning Maxi Zoo åbnede.
Friskbagt rugbrød, 3 kornsbrød, hvedebrød, morgenbrød, og wienerbrød var egentlig ønsket fra beboerne i lokalområdet ved Gadehavegård, Gadevang og Taastrupgård……….
Gad vide om det er at ”udvise rettidig omhu” (meget anvendt citat fra en af ejerne…)ikke at lade en bager åbne for at kunne betjene det store lokalsamfund, som nu i flere år har manglet en bager?
Velkommen til MAXI ZOO!


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk