Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Annoncer på kommunens hjemmeside 


Fremover vil kommunen annoncere lokalplaner, kommuneplantillæg mv. på hjemmesiden – man kan fortsat holde sig orienteret i Lokalavisen.  

 

Indtil i dag har Høje-Taastrup Kommune annonceret lokalplaner, kommuneplantillæg, landzonetilladelser mv. i Lokalavisen Taastrup under ”Kommunen informerer”. Fremover finder man annoncerne på plan- og miljøområdet på kommunens hjemmeside underwww.htk.dk/hoering. Den nye høringsportal går i luften tirsdag den 27. marts. 

 

Kommunen vil dog fortsat informere i Lokalavisen, når der er nyt om planer, tilladelser mv., så man kan følge med i, hvad der sker på området - det vil ske i form af mindre, overskuelige henvisningsannoncer. Selve annoncen med nærmere beskrivelse, klagevejledning osv. kan man så finde på hjemmesiden.

 

Bedre overblik

”Vi håber, at man fremover i Lokalavisen hurtigt kan danne sig et overblik over, hvad der er i høring, vedtaget osv. – man kan så læse mere på hjemmesiden. Samlet set ønsker vi at gøre vores plan- og miljøannoncer mere overskuelige og nærværende for borgerne”, siger Svend-Erik Hermansen, medlem af Plan- og Miljøudvalget.

 

Udover de små henvisningsannoncer i Lokalavisen vil man kunne holde sig orienteret ved at abonnere på nyt om planer mv. på hjemmesiden og få besked direkte på mail – det kan man også læse mere om på hjemmesiden.

 

Berørte parter, myndigheder, ejere, lejere og brugere af området, som den pågældende plan eller tilladelse berører, vil fortsat få direkte besked.

 

Byrådet har vedtaget den digitale annoncering efter, at Folketinget har ændret lovgivningen, så det nu er muligt at annoncere digitalt på plan- og miljøområdet.

 

”Vi har grebet muligheden for at annoncere digitalt – det ligger i tråd med vores indsats for at forenkle arbejdsgange, bruge ressourcerne optimalt og bruge de digitale muligheder”, siger Svend-Erik Hermansen.

 

Den digitale annoncering omfatter planer, tilladelser mv. på plan- og miljøområdet - kommunen vil se på, om andre planer mv. med fordel også kan annonceres på hjemmesiden.

 

Det er indlysende, at de nye tider kan give anledning til usikkerhed for borgerne – og derfor vil Socialdemokraterne også følge nøje med i, om der opstår problemer med den nye arbejdsform.

Vi vil tage sagerne op omgående i givet fald, understreger Svend-Erik Hermansen.25 Marts 2012