Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Byrådet bliver papirløst i Høje-Taastrup – og dog!.


Byrådsmedlemmerne i Høje-Taastrup Kommune kan slippe for bunkevis af papir, når de fremover kan downloade udvalgs – og byrådssager på computeren. De nye E-dagsordener gør det muligt at nedlægge rådhusets trykkeri og spare penge.

Det hævder et flertal i byrådet – uden dog at være helt sikre!

 

Når byrådsmedlemmerne i Høje-Taastrup fremover går til møde, skal de ikke brede store papirbunker ud foran sig på mødebordet. I stedet kan de sidde med hver deres lille tablet-computer og klikke sig rundt i dagsordenen.

Det er i alle tilfælde planen…..

 

Ved at overgå til elektroniske dagsordener og satse mere på digital information til borgerne kan rådhuset lukke sit trykkeri og udlicitere de opgaver i form af bl.a. pjecer og plakater, der stadig skal udkomme på tryk.

 

Borgmesteren har gode erfaringer med at benytte sin ”tablet” som arbejdsredskab, og han glæder sig derfor til at slippe for papirrod på skrivebordet, når årets 1200 sider dagsordener til udvalgene bliver tilgængelige på skærmen.

 

”Elektroniske dagsordener er endnu et eksempel på, hvordan vi løbende arbejder med at effektivisere og spare på områder, der ikke går ud over den borgernære service,” siger han.

Han nævner dog ikke de mange problemer, der i tidens løb har været med adgang til dagsordener, baggrundsmateriale og budgetforudsætninger m.v.

 

Computer-Tablets i stedet for papir
Byrådet bliver papirløst i efteråret 2012, og lukningen af trykkeriet er planlagt at give en besparelse på mindst 750.000 kr. om året. Der vil være en engangsinvestering på ca. 280.000 kr. til et elektronisk dagsordenssystem samt tablet-computere til byrådsmedlemmerne.

 

Systemet skal først afprøves af Fritids- og Kulturudvalget, hvor medlemmerne længe har talt varmt for at skifte papir og kopimaskiner ud med computere og skåne miljø og regnskov.

 

”En tablet starter hurtigere, end man kan bøje sig ned i tasken for at trække et ringbind op, og så er der plads til meget mere information på discen, end der er plads til i tasken. Med en tablet kan vi lynhurtigt klikke ind på dagsorden og baggrundsnotater eller gå på nettet for at hente yderligere information,” forklares det.

 

Andre kommuner, såsom Århus, Vejle og Guldborgsund, har omstillet sig, eller er i gang med det, til papirløs forvaltning. Og disse kommuners gode erfaringer har været med til at overbevise byrådet i Høje-Taastrup Kommune.

 

Byrådsmedlem Svend-Erik Hermansen er et af de få byrådsmedlemmer, der stiller sig stærkt tvivlende overfor den nye måde at arbejde på.

”For mig har det igennem årene været en kamp bare at have adgang til de mest elementære dele af det skriftlige materiale via computeren – så jeg vil gerne se om det nu kan lade sig gøre denne gang”.

Indtil videre  har han og enkelte andre betinget sig, at dagsordensmaterialet fortsat levere i papir, hvorfor han ikke stemte imod nedlæggelsen af trykkeriet.

Andre medarbejdere må så i gang med kopimaskinen!

 

”Det bliver spændende at se, om byrådets medlemmer bliver mere effektive og direkte i kommunikationen i byrådssalen, når der skal diskuteres og træffes beslutninger alene ud fra en computerside frem for ud fra papirsiderne med bogstaver på …..” slutter Svend-Erik Hermansen, som har sikret sig papiradgangen indtil udgangen af 2013.