Rønnevangsskolen blev solgt….

 

Så fik vi prisen for de kommende plejehjemsbeboere på det nye plejecenter i Rønnevangskvarteret.

Byrådsmødet i tirsdags havde nemlig en sag til behandling, hvor ordlyden bl.a. var: ”… kan det blive nødvendigt at reducere købsprisen for den oprindelige Rønnevangsskole på 52 mill. kr”. Ligeledes fremgik det af sagsfremstillingen: ”For skolestrukturen vil det betyde, at den salgsindtægt på 52 mill. kr., der indgår som finansiering, vil blive reduceret væsentligt”.

Det stemmer jo slet ikke overens med udtalelserne fra Ældreudvalgsformanden og borgmesteren i Lokalavisen tirsdag – side 4, hvor begge udtaler:

”Da det var en kommunal skole, og da det bliver et kommunalt plejecenter, så har der ikke været tale om et salg af skolen”.

Hvorfor nu denne usandhed i kampen for at nedgøre mine relevante udtalelser om den kommende huslejestørrelse?

Det er et kendt trick, at man frem for at svare på spørgsmål taler udenom ved at beskylde spørgeren (undertegnede) for et eller andet herunder uvidenhed, for at kunne fratage omgivelserne opmærksomheden på, om disse magtens folk nu får svaret korrekt på de stillede spørgsmål.

Rønnevangsskolen blev altså solgt for 52 mill. kr. til brug for et plejecenter – og kommunen kunne låne alle pengene ved den manøvre, som ingen plejehjemsbeboere kommer til at betale renter og afdrag til i den nærmeste fremtid; desto større bliver regningen for de kommende beboere om 2 – 3 år!

Hvorfor ikke bare fortælle sandheden selvom såvel Ældreudvalgsformanden som borgmesteren her har kvajet sig i forsøget på at sætte mine udtalelser i et uberettiget negativt lys?

Årsagen skal formentlig findes i det faktum, at begge i sagen om nedlæggelsen af Rønnevangsskolen, i sagen om nedlæggelsen af Kløverhuset som demensplejecenter for at kunne flytte 19 demente borgere til det kommende nye plejecenter i Rønnevang og i sagen om huslejefastsættelsen for beboere på det kommende nye plejecenter ikke har fortalt hverken sandheder eller om konsekvenserne.

Dertil kommer nu en omfattende skimmelsvampesag og en sag med PCB-forurening på den nedlagte Rønnevangsskole, som kan risikere at nedsætte beløbet for salget af skolen, hvilket igen betyder færre penge til følgearbejderne på de skoler, der modtager elever fra kvarteret.

Det vil vise sig i det videre forløb.

Styregruppen for plejehjemsbyggeriet har møde igen den 11.april, hvor politikerne bliver præsenteret for mulige scenarier for det kommende byggeri af plejecentret.

Jeg håber, at vi nu i fred og ro kan komme videre med planlægningen af det kommende nye plejecenter i Rønnevangskvarteret; der er nemlig brug for et nyt plejecenter i Høje-Taastrup Kommune!

 

Hvorfor er SF lokalt så aggressiv i sager om disse emner? Det er uforståeligt, men jeg har nu i den seneste måned i 3 tilfælde overfor lokale medier efter forlangende fra SF`s gruppeformand måttet tilsende diverse indlæg til papirudgaverne af aviserne – en lidt atypisk og underlig situation, men det skyldes måske, at SF - udover landskrisen - også er i lokal krise?

 

Find meget mere om sagerne med Rønnevangsskolen og det nye plejecenter via www.svend-erik.nu/411.html.