Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Svarene mangler fortsat om Rønnevangsskolens pris……

 - af Svend-Erik Hermansen

Ældreudvalgsformanden er nu ude at forklare huslejestørrelsen for de nye beboere om nogle år på det kommende plejecenter på Rønnevangsskolen sammen med borgmesteren.

Forklaringen kommer tilsyneladende på baggrund af et udsagn fra denne skribent om usikkerhed om huslejen.
Jeg har aldrig været usikker på huslejen, men det er et kendt trick, at man frem for at svare på spørgsmål taler udenom ved at beskylde spørgeren for et eller andet, der fratager omgivelserne opmærksomheden på om magtens folk nu får svaret på de stillede spørgsmål!

Det tyder endnu en gang på, at den konservative borgmester og folkesocialisten har rigtige dårlige sager sammen om lukningen af Rønnevangsskolen, om planerne for overflytningen af Kløverhusets demente borgere og ikke mindst om huslejefastsættelsen i det kommende nye plejecenter i Rønnevangskvarteret….

Forleden besluttede Økonomiudvalget at sætte en screening i gang af mange kommunale bygninger de næste måneder.
Det sker på baggrund af en foreløbig viden om tilstedeværelsen af giftstoffet PCB i en del af kommunens bygninger opført mellem 1955 og 1977.

Derfor er det også vigtigt hurtigst muligt at få skabt klarhed over, hvor PCB har været brugt som tilsætningsstof til bl.a. fugeprodukter.
Det kommende plejecenter på Rønnevangsskolen vil være et af de steder, der hurtigst muligt skal igangsættes prøveudtagning på, ligesom der også her skal kigges på forekomsten af skimmelsvamp.

Jeg har tidligere kort beskrevet borgmesterens fantasier om, at nedlæggelsen af Rønnevangsskolen ville kunne give ikke mindre end 52 mill. kr. til det i forvejen betrængte skolevæsen gennem huslejeindtægter fra kommende plejehjemsbeboere på et kommende plejecenter på skolegrunden – se også www.svend-erik.nu/289.html.

Efter at Ældreudvalgsformanden nu har udtalt, at ”plejehjemsbeboere ikke kommer til at betale den regning” (for skimmelsvamp og PCB), har jeg bedt om helt eksakt at få at vide, hvad der stod i købsaftalen (skødet), som blev skrevet, da Høje-Taastrup Kommune sidste år ”solgte” den nedlagte Rønnevangsskole til Plejecenter Rønnevang – og her har jeg bedt om at få et eksemplar i kopi af tilstandsrapporten. Det er jo særdeles interessant om man var vidende om de mange klimaproblemer allerede på det tidspunkt!

Nu er forklaringen så, at skolen slet ikke har været solgt til plejecentret!

Det forklares så med, at ved ændringen fra skole til plejecenter blev der mulighed for en belåning af bygningen (et lån som ikke kunne lade sig gøre som skole).

Nu indgår så en del af renteudgiften på dette lån (52 mill. kr.) så i den fremtidige husleje for de kommende beboere.

Spørgsmålene i sin tid fra mig var bl.a.:
Hvem vil give 52 mill. kr. for skolelokaler til plejehjemsbeboere, som har behov for særligt indrettede lejligheder og værelser – for slet ikke at tale om store og velindrettede badeværelser?

Dertil kommer alle fællesfaciliteterne som køkken, spiselokaler, opholdslokaler, toiletter, aktivitetslokaler, sansehave, medarbejderfaciliteter og andre helt nødvendige faciliteter.
Et plejehjemsbyggeri kræver rigtig mange penge uanset om vi bygger nyt, river ned eller der skal ombygges skolebygninger opført tilbage i 1968 og som alene i tidens løb er renoveret til skoleformål.
At starte med et kæmpeminus på 52 + 5 mill. kr. for godt 60 kommende plejehjemsbeboere er slet ikke acceptabelt for deres husleje.

Derfor er det meget usikkert, om der er penge til visionerne; lad mig blot citere fra flertalspartiernes beslutningsmateriale: ”Midlerne (52 mill. kr.) vil være til kommunens disponering, så snart skolens aktiviteter er flyttet til andre rammer. Det er af afgørende betydning for finansieringen af ombygninger af skolerne i område Øst, at kommunen snarest muligt kan realisere midlerne.”

Når der ikke er nogen til at betale husleje kan det undre, hvordan penge kan disponeres for et givet salg – til og fra hvem mon?

Og det er der så heller ikke svaret på fortsat, ligesom forklaringerne i øvrigt ikke har ret meget med borgernes fremtidige husleje at gøre, men det gør selvfølgelig heller ikke noget så længe de 2 SF`ere og de 9 konservative danner et flertal…..!

Egentlig en lidt mærkelig situation, at et sådant flertal kan slippe af sted med så mange ubesvarede spørgsmål i en så stor og afgørende sag, men ”heldigt” at konstatere, at nu går den altså ikke længere med at skjule tingene for borgerne, mindretallet i byrådet eller for de kommende beboere i det ny plejecenter….

Mere om denne sag findes også på www.svend-erik.nu/408.html

Sandheden vil komme for en dag – det garanterer jeg for uanset flertallet!