Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


PCB-screening kommer til at koste mange penge….
Og Rønnevangsskolen kan nu ikke længere koste 52 mill. kr.….!

  - af Svend-Erik Hermansen

Økonomiudvalget besluttede i enighed at sætte en screening i gang af mange kommunale bygninger de næste måneder.
Det sker på baggrund af en foreløbig viden om tilstedeværelsen af giftstoffet PCB i en del af kommunens bygninger opført mellem 1955 og 1977.
PCB er et giftstof, som kan virke kræftfremkaldende og hormonforstyrrende. Stoffet kan optages i kroppen gennem indånding og via hudkontakt.

Derfor er det også vigtigt hurtigst muligt at få skabt klarhed over, hvor PCB har været brugt som tilsætningsstof til bl.a. fugeprodukter - selvom den nationale handlingsplan på området lader vente lidt på sig.

Med forekomst af PCB i kommunale bygninger landet over, må man formode, at kommunerne i den situation af staten får mulighed for at låne til de mange renoveringer, der skal udføres for at kunne leve op til en national standard.
I samme forbindelse er der også lige nu fremkommet oplysninger om blyholdig maling brugt tilbage i 70`erne, som også kommer til at volde problemer ved renovering (afrensning) af bygninger.

Det kommende plejecenter på Rønnevangsskolen vil være et af de steder, der hurtigst muligt skal igangsættes prøveudtagning på, ligesom der også her skal kigges på forekomsten af skimmelsvamp.

Jeg har tidligere kort beskrevet borgmesterens fantasier om, at nedlæggelsen af Rønnevangsskolen ville kunne give ikke mindre end 52 mill. kr. til det i forvejen betrængte skolevæsen gennem huslejeindtægter fra kommende plejehjemsbeboere på et kommende plejecenter på skolegrunden – se også www.svend-erik.nu/289.html.

Efter at Ældreudvalgsformanden nu har udtalt, at ”plejehjemsbeboere ikke kommer til at betale den regning” (for skimmelsvamp og PCB), har jeg bedt om helt eksakt at få at vide, hvad der stod i købsaftalen (skødet), som blev skrevet, da Høje-Taastrup Kommune sidste år ”solgte” den nedlagte Rønnevangsskole til Plejecenter Rønnevang – og her har jeg bedt om at få et eksemplar i kopi af tilstandsrapporten. Det er jo særdeles interessant om man var vidende om de mange klimaproblemer allerede på det tidspunkt!

Spørgsmålene i sin tid var bl.a.:

Hvem vil give 52 mill. kr. for skolelokaler til plejehjemsbeboere, som har behov for særligt indrettede lejligheder og værelser – for slet ikke at tale om store og velindrettede badeværelser?

Dertil kommer alle fællesfaciliteterne som køkken, spiselokaler, opholdslokaler, toiletter, aktivitetslokaler, sansehave, medarbejderfaciliteter og andre helt nødvendige faciliteter.

Et plejehjemsbyggeri kræver rigtig mange penge uanset om vi bygger nyt, river ned eller der skal ombygges skolebygninger opført tilbage i 1968 og som alene i tidens løb er renoveret til skoleformål.

At starte med et kæmpeminus på 52 + 5 mill. kr. for godt 60 kommende plejehjemsbeboere er slet ikke acceptabelt for deres husleje.

Derfor er det meget usikkert, om der er penge til visionerne; lad mig blot citere fra flertalspartiernes beslutningsmateriale: ”Midlerne (52 mill. kr.) vil være til kommunens disponering, så snart skolens aktiviteter er flyttet til andre rammer. Det er af afgørende betydning for finansieringen af ombygninger af skolerne i område Øst, at kommunen snarest muligt kan realisere midlerne.”

Når der ikke er nogen til at betale husleje kan det undre, hvordan penge kan disponeres for et givet salg – til og fra hvem mon?


Egentlig en lidt mærkelig situation, at et flertal kan slippe af sted med så mange ubesvarede spørgsmål i en så stor og afgørende sag, men ”heldigt” at konstatere, at nu går den altså ikke længere med at skjule tingene for borgerne, mindretallet i byrådet eller for de kommende beboere i det ny plejecenter….

Mere om denne sag findes også på www.svend-erik.nu/408.html