Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem

Bookmark and Share


Hvorfor skal Kløverhuset ikke med i demensindsatsen?


  - af Svend-Erik Hermansen, medlem af Ældreudvalget

En styrkelse af demensindsatsen i Høje-Taastrup Kommune var på dagsordenen på Ældreudvalgets møde i februar 2012.
Der var her enighed om at forstærke indsatsen overfor demente og pårørende.
Det sker ved etablering af et såkaldt demensteam i maj dette år.
Dette team skal bl.a. medvirke til at koordinere indsatsen på tværs af sektorer og på den baggrund være med til at styrke den samlede kommunale indsats mod følgevirkningerne af denne alvorlige sygdomstilstand.
Det betyder også, at der nu bliver mulighed for at sætte tidligere ind med rådgivning og vejledning, som betyder, at kommunen kan få kontakt med flere borgere med demens end det er tilfældet i dag.
Socialdemokraterne stillede på udvalgsmødet krav om, at demensplejecentret Kløverhuset skulle inddrages i det videre arbejde med styrkelsen af demensindsatsen.
Desværre nød dette forslag ikke fremme – totalt uforståeligt!

 Baggrunden for det klare nej fra de øvrige politiske partier har nok været det spørgsmål, som jeg stillede ved budgetbehandlingen i oktober 2011 til borgmesteren: 
”Nedlæggelsen af Kløverhuset, som er plejecentret for demente i Høje-Taastrup Kommune, skal åbenbart nu besluttes nedlagt på trods af god gavn af dette sted for denne særlige målgruppe og deres pårørende.
Har I besluttet, at Kløverhuset nedlægges i 2013?”
 - Svaret var meget klart fra den konservative borgmester: Nej!

Det viste sig desværre hurtigt, at det borgerlige flertal alligevel i ly af forhandlingerne om det kommende års budget også havde besluttet nedlæggelse af Kløverhuset.
Det blev klart i november, hvor der i en sag om etablering af det nye plejecenter i Rønnevangskvarteret, var lagt 2 alternativer frem – dog kun for et syns skyld!
Tidligere nedlagde de borgerlige Rønnevangsskolen og nu går det ud over Kløverhuset, som i dag er et godt plejecenter for 19 demente borgere i Høje-Taastrup Kommune.

Kløverhuset giver gode vilkår for demente borgere – og det er ganske forfærdeligt for nuværende og kommende brugere på dette område, når der sker ændringer her.
Det ville være fornuftigt med en mindre udvidelse af Kløverhuset på et tidspunkt.
Jeg er enig med Seniorrådet, som advarede mod nedlæggelse af Kløverhuset. Det er nemlig vigtigt med ro for demente borgere og en flytning vil medvirke til svækkelse.

På såvel kort som ikke mindst på langt sigt er det ærgerligt med planerne om nedlæggelse af Kløverhuset.
Befolkningsudviklingen med langt flere ældre (en stigning på 71 % flere borgere over 80 år frem til 2020) fremhæver jo behovet for flere plejehjemspladser såvel på de almindelige plejecentre som på særlige demensenheder.
Pårørenderådet ved Kløverhuset fremhæver, at huset er bygget sådan, at det rummer hjemlige forhold samt gode muligheder for at komme ud i naturen på egen hånd.
Det har betydning for livskvaliteten – og det fremhæves, at disse muligheder ikke er  til stede ved et større plejecenter, som det kommende Rønnevang Plejecenter.
Her er det nu meningen, at det nye plejecenter fra 2013 skal indrettes med 30 demente pladser og 34 almindelige pladser
Det er ikke forbavsende, at de borgerlige med de konservative i spidsen alene af politiske årsager ikke ønsker Kløverhuset inddraget i demensindsatsen i fremtiden, men det går jo desværre ud over særligt sårbare borgere, men det hører slet ikke med i deres ”regnskab”.

Noget mere forbavsende er det, at SF var med på de borgerliges linje i denne sag – gad vide hvad der kan være årsagen til dette…..?

Fremtiden vil nok give dette svar