Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Tilbud om billig og miljøvenlig energi til Fløng


Udbygningen af fjernvarmen i Høje-Taastrup Kommune er i fuld gang, og nu kommer et projektforslag om fjernvarme i Fløng i høring.

 

Høje Taastrup Fjernvarme har præsenteret et projektforslag for udbygning af fjernvarmen i Fløng nord for motorvejen – et område, som i dag forsynes med naturgas.

Projektet er led i den samlede udbygning af fjernvarmen i Høje-Taastrup Kommune, som skal sikre en mere bæredygtig og fremtidssikret energiforsyning.

Fjernvarme er en fordel i forhold til både energi, samfundsøkonomi og miljø, og med projektforslaget vil borgerne i Fløng få tilbud om både billigere og mere miljøvenlig energi.

 

God økonomi i fjernvarme

Høje Taastrup Fjernvarme har beregnet, at det privatøkonomisk er en fordel at konvertere til fjernvarme, når man også ser på standardpriserne for de samlede udgifter til anlæg og vedligeholdelse over en årrække.

 

Byrådet har godkendt projektforslaget fra Høje Taastrup Fjernvarme og understreger, at formålet med projektet først og fremmest er at tilvejebringe billig fjernvarme til borgerne i Fløng. Derfor er det en afgørende forudsætning, at der er en privatøkonomisk fordel ved konverteringen. Borgere, der ikke måtte opnå privatøkonomisk fordel ved konverteringen ud fra opgørelsen i projektforslaget, gives derfor dispensation efter ansøgning.

 

”En bred tilslutning til fjernvarmen i Fløng er en fordel for både boligejerne og klimaet, og med dette projekt sikrer vi adgang til billig fjernvarme for både nuværende og nye brugere. Derfor har byrådet principgodkendt projektet og sender det nu i høring. Men en endelig beslutning er naturligvis afhængig af, at der er bred opbakning blandt borgerne i Fløng til projektet”, fortæller medlem af Plan – og Miljøudvalget,Svend-Erik Hermansen, der lægger vægt på, at ingen skal stilles dårligere ved indførelse af tilslutningspligt.

 

Tilslutning frem til 2018

Fjernvarmetilslutningen forventes at ske løbende i løbet af 2012-2018, og tilslutter man sig det første år får man 60 % i rabat, andet år 40 % og tredje år 20 %. Op mod 600 eksisterende boliger skal tilsluttes fjernvarmeforsyningen, og der vil blive tilslutningspligt for nybyggeri.

 

”Fjernvarme er en stabil og teknisk ukompliceret varmeforsyning, og vi håber på, at mange boligejere vil gøre brug af den favorable rabat”, siger Svend-Erik Hermansen.

 

Når man indgår aftale om fjernvarmeforsyning, kan man samtidig få gratis energirådgivning fra Høje Taastrup Fjernvarme.

 

Folkepensionister og bygherrer, der opfører lavenergihuse, har mulighed for at ansøge kommunen om dispensation for tilslutningspligten.

 

Informationsmøde og høring

Høje Taastrup Fjernvarme inviterer til informationsmøde den 7. marts kl. 19-21 i Fløng Forsamlingshus.

 

Borgerne i Fløng og alle andre har mulighed for at komme med deres input til projektforslaget: Det er nemlig i offentlig høring fra den 14. februar og fire uger frem – grundejerne i Fløng får direkte besked. Efter høringen vil Byrådet tage endeligt stilling til projektforslaget.

 

Det er vigtigt at huske på ved vurderingen af det nye forslag til borgerne i Fløng, at der er masser af ”ledig” varmt vand til rådighed på hele den københavnske vestegn. Der er nemlig tale om overskudsvarme fra bl.a. Avedøreværkerne og det nære anlæg i Roskilde: KARA/Noveren som oven i købet er under udvidelse, understreger Svend-Erik Hermansen.