Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Høje-Taastrup har fået et af Danmarks største solcelleanlæg! 

Solcelleanlæg på rådhuset bidrager til, at Høje-Taastrup Kommune når sine klimamål – kommunens borgere kan se anlægget den 26. januar.


Høje-Taastrup Kommune er i fuld gang med at energirenovere sine bygninger i samarbejde med energitjenestevirksomheden Schneider Electric - over 150 kommunale bygninger får de kommende år opgraderet deres ventilation, varme, lys og isolering.

Nu vender kommunen den fossile energi ryggen og byder den vedvarende energi velkommen med et nyt, stort solcelleanlæg på taget af rådhuset. Anlægget er blandt de fem største i Danmark målt i både areal og produktion: Det er på 800 m2 og forventes at kunne producere 116 MWh om året, hvilket svarer til ca. 23 husstandes årlige forbrug.

”Det nye solcelleanlæg er et vigtigt led i vores samlede klimaindsats. Den energi, som anlægget producerer, er CO2-neutral, og dermed vil det bidrage til, at vi nedsætter vores CO2-udledning i kommunen”, siger det socialdemokratiske medlem af Plan – og Miljøudvalget, Svend-Erik Hermansen.

Han understreger at det er et enigt byråd, der bakker op om at prioritere midler til såvel dette anlæg som til de mange andre forbedringer af kommunale bygninger.

Anlæg kommer alle til gode
Solcelleanlægget har været i drift siden midten af november, og ved rådhusets hovedindgang bliver der opsat en informationsskærm, hvor borgere og medarbejdere løbende kan følge med i, hvor meget el anlægget producerer. 

Anlæggets elproduktion kommer hele kommunen til gode, for når anlægget producerer et overskud af el – fx i weekenden, hvor der ikke bruges så meget el på rådhuset – bliver kommunens samlede elregning nedskrevet. 

Høje-Taastrup Kommune har besluttet, at der skal opstilles flere solcelleanlæg på kommunens bygninger og er i gang med at planlægge de næste installationer.

Borgere kan se anlægget
Alle borgere kan se de nye solceller den 26. januar - her bliver der nemlig stillet en lift op, så man kan komme op og se solcelleanlægget. Det sker i forbindelse med kommunens velkomstmøde for nye borgere og andre interesserede.

Projektet
Solcelleanlægget er en del af kommunens ESCO-projekt, hvor energitjenestevirksomheden Schneider Electric foretager energiforbedringer af kommunens bygninger. Energiforbedringerne finansieres af energibesparelserne - med en investering på ca. 74 mio. kr. vil kommunen kunne reducere sine energiomkostninger med ca. 14 % og CO2-udslippet med 14-16 %.

ESCO-projektet løber frem til medio 2013, og lige nu er knap halvdelen af de 150 bygninger, som indgår i projektet, ved at blive energirenoveret.