Nyt plejecenter skal allerede nu omdannes til demensplejecenter sammenblandet med almindelige ældre borgere…!

 

af Svend-Erik Hermansen, medlem af Ældreudvalget

 

Efter byrådsflertallets beslutning om at nedlægge det velfungerende demensplejecenter, Kløverhuset, er der nu fuld gang i planlægningen af et ”sammenblandet” nyt plejecenter på Rønnevangsskolen.

Forslaget, der er til behandling først i det nye år indebærer, at der skal etableres demensboliger i en del af det nye plejecenter.

Der er i dag 20 boliger på Kløverhuser. Med den nye løsning vil der skulle etableres et afsnit med 23 boliger, som kan afskærmes, som en demensenhed på Rønnevangsplejecentret.

Ændringerne vil være prisneutrale i forhold til det oprindelig aftalte.

En bygning omdannes til demensenhed. Dette gøres ved, at udvide enheden til at rumme 11 boliger i stueetagen og 12 boliger på 1´sal. Der etableres opholdsareal centralt på etagerne i boenhederne.

Ved opholdsareal etableres stor altan på 1´sal og stor terrasse i stueetagen.

Afsnittet til demensafdelingen kan med denne løsning afskærmes.

Trapper er flyttet til centralt beliggenhed i bygningen. Dette gør, at adgangen til boenheder på 1´sal sker i de enkelte afsnit.

Der bliver etableret en elevator til hver boenhed.

Der lukkes for trappenedgangen, således at det sikres, at der ikke er borgere, der falder ned af trappen ved almindelig færden på gangen.

Bagtrappen holdes ved den eksisterende placering. Trappeløbene skiftes således at stigningen på trappen overholder anbefalingerne omkring adgang for ældre.

Funktioner i servicearealet er uændret, men er indrettet mere funktionelt efter adgangen til trapperne er udgået.

Tagterrasserne udgår og erstattes med terrasser/altaner ved de enkelte boenheder, som bliver placeret centralt i hver enhed.

 

Når man husker tilbage til budgetbehandlingen den 13.oktober 2011, hvor jeg stillede følgende spørgsmål til borgmesteren:

”Nedlæggelsen af Kløverhuset, som er plejecentret for demente i Høje-Taastrup Kommune, skal åbenbart nu besluttes nedlagt på trods af god gavn af dette sted for denne særlige målgruppe og deres pårørende.

Har I besluttet, at Kløverhuset nedlægges i 2013?”

 

Svaret var meget klart fra den konservative borgmester: Nej!

Men det viste sig desværre, at det borgerlige flertal med de konservative i spidsen alligevel i ly af forhandlingerne om budgettet blandt flere nedskæringsaktiviteter havde besluttet nedlæggelse af Kløverhuset.

Det blev klart på Ældreudvalgets møde i november, hvor der i en sag om drift og etablering af det nye plejecenter i Rønnevangskvarteret, var lagt såkaldte alternativer frem – dog kun for et syns skyld!

 

De fysiske rammer i Kløverhuset gav gode vilkår for demente borgere – og det er ganske forfærdeligt for nuværende og kommende brugere på dette område, når der sker ændringer her.

I stedet ville det faktisk have været bedre med en mindre udvidelse af Kløverhuset på et tidspunkt.

 

Også Seniorrådet advarede mod nedlæggelse af Kløverhuset.

Det er nemlig vigtigt med ro for demente borgere, og en flytning vil givet medvirke til yderligere svækkelse.

 

På såvel kort som ikke mindst på langt sigt er det ærgerligt med planerne om nedlæggelse af Kløverhuset.

Befolkningsudviklingen med langt flere ældre (en stigning på 71 % flere borgere over 80 år frem til 2020) fremhæver jo behovet for flere plejehjemspladser såvel på de almindelige plejecentre som på særlige demensenheder.

 

Pårørenderådet ved Kløverhuset fremhæver, at dette hus er bygget på en sådan måde, at det rummer hjemlige forhold samt gode muligheder for at komme ud i naturen på egen hånd.

Det har stor betydning for livskvaliteten – og det fremhæves, at sådanne muligheder ikke vil være til stede ved et større plejecenter, som f.eks. det kommende Rønnevang Plejecenter.

Opfordringen fra Socialdemokraternes side var på udvalgsmødet, at de borgerlige for en gangs skyld lyttede efter os og stoppede planerne - og dermed usikkerheden for ældre og droppede lukningen af Kløverhuset, men det ville man ikke lytte til på trods af det faktum, at der allerede her i 2011 er 26 egne borgere og 18 udenbys borgere på venteliste til en plejecenterplads!

Dermed kan man risikere ikke at kunne opfylde behovene på ældreområdet i de kommende år, og da slet ikke efter 2013 og fremefter.

 

Men det er da fuldt forståeligt, at man ikke skriver alle sine beslutninger ind i et budgetforslag, således at offentligheden ikke kan få mulighed for at reagere…..vi kender efterhånden stilen fra borgmesterens side!

Kommende beboere på Rønnevangsplejecentret vil med den nu planlagte beslutning blive udsat for megen uro og generende adfærd, ligesom livskvaliteten bliver sat under pres for de ikke-demente. Derfor skal der også planlægges en kraftigere medicinering af dement på et blandet plejecenter for at kunne dæmme demente inde.

 

Socialdemokraterne vil fortsat søge at sikre sikkerhed for demente på Kløverhuset nu og i fremtiden, ligesom vi ikke vil acceptere det nye forslag om et såkaldt blandings plejecenter på Rønnevangsskolen!

 

Læs historien om plejecenterbehovet, demensindsatsen og om Kløverhuset i Høje-Taastrup Kommune på www.svend-erik.nu/324.html, på /369.html og på /374.html