Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Fjernvarmen udbygges fortsat.


Erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej skal nu tilsluttes fjernvarmenettet – projektforslag i høring.

 

Byrådet har godkendt et projektforslag fra Høje Taastrup Fjernvarme om at konvertere til fjernvarme ved Kuldyssen og Malervej.

 

”Udbygningen af fjernvarmenettet en vigtig del af Høje-Taastrup Kommunes klimaindsats, så vi bevæger os væk fra olie og naturgas og hen imod en mere bæredygtig energiforsyning”, siger Svend-Erik Hermansen, medlem af Plan – og Miljøudvalget.

 

123 bygninger fordelt på 83 ejendomme skal over en ni-årig periode tilsluttes fjernvarmen - tilslutningen forventes dog at være gennemført allerede ved udgangen af 2018. Høje Taastrup Fjernvarme tilbyder nemlig boligejerne på Kuldyssen og Malervej en rabat på 60 % af tilslutningsafgiften det første år, 40 % det næste år, og 20 % det tredje år. Der er tilslutningspligt for nybyggerier. 

 

Høje Taastrup Fjernvarme tilbyder også gratis rådgivning, så man kan reducere sine energiudgifter.

 

”Det er vigtigt med en bred og hurtig tilslutning, så vi hurtigt kan begynde at høste samfundsgevinsten ved at gå over til fjernvarme”, siger Svend-Erik Hermansen.

 

Godt for klimaet

Fjernvarme er en fordel for klimaet, fordi varmen fremkommer som overskudsvarme fra produktion af elektricitet. Derfor tog Høje-Taastrup Kommune og Høje Taastrup Fjernvarme i 2008 fat på at planlægge en udbygning af fjernvarmenettet i kommunen.

 

Projektet på Kuldyssen og Malervej forventes over 20 år at reducere den samlede CO2-udledning i området med 33.000 tons, hvilket svarer til en reduktion på 40 % i forhold til forsat brug af naturgas og olie.

 

Fjernvarmeøer – og mere udbygning af Fjernvarmen på Vestegnen?

Svend-Erik Hermansen, der også er medlem af bestyrelsen i VEKS, Vestegnens Kraftvarme- selskab fortæller, at bestyrelsen på sit møde 16.december vedtog at arbejde videre med planerne om udbygning af såkaldte ”Fjernvarmeøer”, som bl.a. omfatter Sengeløse i Høje-Taastrup Kommune.

Der skal nu udarbejdes en overordnet økonomiberegning før beslutninger, der kan medføre større tilbud om brug af fjernvarme.