Jernbanen nærmer sig……

 

 - af Svend-Erik Hermansen, formand for bestyrelsen i Vallensbæk Mose

 

Forberedelserne til anlæg af den nye jernbane mellem København og Ringsted er i fuld gang med Bane Danmark i spidsen, men også med påvirkninger og dermed arbejde en masse andre steder.

Lokalt drejer det sig bl.a. om påvirkningen af VEKS` kraftvarmeforsyning på hele den københavnske vestegn, ligesom Spildevandscentret i Avedøre har 5 ”overkørsler” forude af den nye jernbane.

 

På ugens bestyrelsesmøde i Vallensbæk Mose gennemgik vi også status her.

Der er to hovedproblemstillinger i forbindelse med denne del af banen:

 

 

Selvom den nye jernbane ikke kommer til at fylde så meget på spor anlagt i Høje-Taastrup Kommune, har anlægget alligevel en vis betydning for os som borgere og beboere nær banen.

 

Kig på tegnings – og oversigtsmaterialet her og dan dig et overblik over de planlagte anlæg og dermed ændringer.

Det er tydeligt, at en større del af Vallensbæk Sø forsvinder – og hvor skal vandet fra fremtidens regnvejrshændelser og oversvømmelser så være….?

Støjmæssigt har det betydning på hvilken måde Bane Danmark lægger banen henover motorvejsanlæggene – prøv her at beregne hvor tæt man egentlig kommer på boligerne i den østlige del af Taastrup!

 

Byrådene i de berørte kommuner og bestyrelserne i VEKS, Spildevandscentret og i Vallensbæk Mose følger hele sagen med den nye bane og dens konsekvenser tæt.

 

Find mere om status og fremtid for den nye bane på www.bane.dk