Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Jernbanen nærmer sig……

- af Svend-Erik Hermansen, formand for bestyrelsen i Vallensbæk Mose


Forberedelserne til anlæg af den nye jernbane mellem København og Ringsted er i fuld gang med Bane Danmark i spidsen, men også med påvirkninger og dermed arbejde en masse andre steder.

Lokalt drejer det sig bl.a. om påvirkningen af VEKS` kraftvarmeforsyning på hele den københavnske vestegn, ligesom Spildevandscentret i Avedøre har 5 ”overkørsler” forude af den nye jernbane.

På ugens bestyrelsesmøde i Vallensbæk Mose gennemgik vi også status her.

Der er to hovedproblemstillinger i forbindelse med denne del af banen:
  • Ønsket om at kunne fastholde det unikke rekreative område nogenlunde uberørt af anlæg og af støj.
  • Hvor meget bassinmængde vand forsvinder der ved delvis opfyldelse og brug af Vallensbæk Sø?
Selvom den nye jernbane ikke kommer til at fylde så meget på spor anlagt i Høje-Taastrup Kommune, har anlægget alligevel en vis betydning for os som borgere og beboere nær banen.

Kig på tegnings – og oversigtsmaterialet her og dan dig et overblik over de planlagte anlæg og dermed ændringer.Det er tydeligt, at en større del af Vallensbæk Sø forsvinder – og hvor skal vandet fra fremtidens regnvejrshændelser og oversvømmelser så være….?


Støjmæssigt har det betydning på hvilken måde Bane Danmark lægger banen henover motorvejsanlæggene – prøv her at beregne hvor tæt man egentlig kommer på boligerne i den østlige del af Taastrup!

Byrådene i de berørte kommuner og bestyrelserne i VEKS, Spildevandscentret og i Vallensbæk Mose følger hele sagen med den nye bane og dens konsekvenser tæt.

Find mere om status og fremtid for den nye bane på www.bane.dk


Den nye bane København-Ringsted  12 sider  (Oktober 2011)
I perioden 2010-18 anlægger Banedanmark en ny dobbeltsporet, elektrificeret jernbane fra København over Køge til Ringsted.