Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


COBE-projekt skal danne grundlag for Høje Taastrup by

Resultatet af arkitektkonkurrencen for Høje Taastrup by blev offentliggjort 14.oktober – Team COBE skal samarbejde med Høje-Taastrup Kommune og Danica Pension om udviklingen af byen.

Der var fest og stemning i CITY 2, da Høje-Taastrup Kommune og Danica Pension i dag offentliggjorde resultatet af arkitektkonkurrencen for Høje Taastrup by.

Fire teams havde kvalificeret sig til at udarbejde projektforslag, og valget er faldet på Team COBE, som udover arkitektfirmaet COBE består af Topotek1, Grontmij, ICP og TRANSSOLAR.

Det er Høje-Taastrup Kommune og Danica Pension, som ejer CITY 2, der i samarbejde har udskrevet arkitektkonkurrencen om udviklingen af Høje Taastrup by.

By med potentiale
Høje Taastrup by har attraktive boligområder, regional togstation, tætte grønne bystrukturer og shoppingcentret CITY 2. Høje Taastrup er således et stærkt regionalt center og et af de få steder i Hovedstadsområdet, hvor der kan bygges tæt lige ved stationen.

I dag er byen imidlertid gennemskåret af jernbanen og store veje og rummer dermed flere bydele, som ikke hænger sammen. Det skal der ændres på: Der skal skabes en klar sammenhæng mellem Høje Taastrup Station, CITY 2 og resten af byen, og der skal være liv og mennesker i byen ved at blande aktiviteter, forskellige funktioner og boliger.

Vi har i dag en enestående mulighed for at skabe den sammenhæng i byen, som for alvor kan forløse byens potentiale - Høje Taastrup har en unik placering, det er let at komme hertil med både bil og kollektiv trafik, og nu skal vi skabe rammen for, at mennesker og byliv for alvor kan udfolde sig”, siger medlem af Plan – og Miljøudvalget, Svend-Erik Hermansen.

Oplevelser og aktiviteter i fokus
Idéen i Team COBEs projektforslag er at koble Høje Taastrup Station og CITY 2 i et oplevelsesstrøg, der bygger på Høje Taastrups idræts- og kulturstrategier og åbner CITY 2 ud mod den nye bydel.

CITY 2 gennemfører i disse år en total opgradering af centret. Der arbejdes intenst på at udleje ledige lejemål i centret, og som led i strategien rykker Copenhagen Designer Outlets ind i 2013. Derfor samarbejder CITY 2 med kommunen om at udvikle Høje Taastrup by og skabe en klar sammenhæng mellem stationen og CITY 2, så kunder uden bil også finder det attraktivt at handle i Høje Taastrup.

Vi ser Team COBEs forslag som et rigtig godt udgangspunkt for udviklingen af Høje Taastrup. Projektet sætter for alvor CITY 2 i spil ved at åbne facaden mod den nye bydel og skabe en fornyet handelsplads, som med tiden kan brede sine butikker og aktiviteter op gennem den nye bydel”, siger Bjarke Bendix Cloos, afdelingsdirektør for Danica Ejendomme.

Dommerpanelet med repræsentanter fra Høje-Taastrup Kommune og Danica Pension vurderede, at Team COBEs forslag er det mest robuste, idet området kan udvikles i etaper og kan forandres undervejs.

Team COBES forslag blev også valgt, fordi det lægger op til en menneskelighed og nærhed i byrummet samtidig med, at det på en organisk måde får åbnet CITY 2 ud mod området.

Samtidig fandt dommerpanelet at forslaget i særlig grad anvender det, der er særligt for Høje Taastrup – med trafikalt velbetjente handelscentrum i regionen, den grønne og dynamiske kommune med stort fokus på bevægelse, sport, idræt og sundhed samt kultur og integration.

Grundlag for lokalplan
Høje-Taastrup Kommune og Danica Pension vil nu sammen med Team COBE færdigudvikle forslaget til fremtidens Høje Taastrup by, og her vil de mange stærke og spændende elementer fra de tre øvrige projekter blive indarbejdet. Fx skal der arbejdes videre med den trafikale løsning, ligesom den miljømæssigt bæredygtige dimension skal styrkes – bl.a. med opsamling af regnvand.

Svend-erik Hermansen understreger, at planlægningen af den nye bydel i Høje-Taastrup også giver god baggrund for at sætte særlig fokus på at undgå fremtidens problemer med vand og oversvømmede kloaker.

Det skal nøje beskrives i den videre planlægning understreger Svend-Erik Hermansen.

Nøgleordene er her klimatilpasning, regnvandet væk fra kloakerne, grønne P-pladser, græs på tagene, bræmmer med græs frem for asfalt og beton samt andre grønne tiltag, der kan skabe bedre klimaløsninger må og skal indgå i det videre arbejde.

Det færdige forslag skal sammen med klimaløsningerne danne grundlag for en ny lokalplan for området, der åbner mulighed for at realisere projektet – lokalplanen forventes at være klar i foråret 2013. Herefter bliver der åbnet for, at interesserede virksomheder og investorer kan sikre sig en bid af det attraktive erhvervs- og boligområde. Projektet åbner mulighed for, at der kan bygges 155.000 m2 kontorer, butikker og boliger.