Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Kløverhuset i fare – kan det blive ringere…?

I ly af forhandlingerne om det kommende års budget har de borgerlige også flere andre nedskæringsaktiviteter i gang.

Denne gang skal det så gå ud over Kløverhuset, som i dag er et godt plejecenter for 19 demente borgere i Høje-Taastrup Kommune.

De fysiske rammer i Kløverhuset giver i dag gode vilkår for demente borgere – og det vil være ganske forfærdeligt for nuværende og kommende brugere på dette område, hvis der sker ændringer her.

I stedet ville det faktisk være bedre med en mindre udvidelse af Kløverhuset på et tidspunkt.

Jeg er meget enig med Seniorrådet, som advarer mod nedlæggelse af Kløverhuset.

Det er nemlig vigtigt med ro for demente borgere og en flytning vil medvirke til yderligere svækkelse.

På såvel kort som ikke mindst langt sigt vil det være ærgerligt med planerne om nedlæggelse af Kløverhuset.

Befolkningsudviklingen med langt flere ældre fremhæver jo behovet for flere plejehjemspladser såvel på de almindelige plejecentre som på særlige demensenheder.

Pårørenderådet ved Kløverhuset fremhæver, at dette hus er bygget på en sådan måde, at det rummer hjemlige forhold samt gode muligheder for at komme ud i naturen på egen hånd.

Det har stor betydning for livskvaliteten – og det fremhæves, at sådanne muligheder ikke vil være til stede ved et større plejecenter, som f.eks. det kommende Rønnevang Plejecenter.

Opfordringen fra min side til det borgerlige flertal er derfor ganske klar: Stop planerne og dermed usikkerheden for ældre og drop nedskæringsplanerne for Kløverhuset!

Læs mere om plejecenterbehovet i Høje-Taastrup Kommune på 
www.svend-erik.nu/324.html