Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Besparelser på børneområdet i Høje-Taastrup

- En forældreundersøgelse i forbindelse med budgetforhandingerne
3. oktober 2011 BUPL Storkøbenhavn

Læs hele forældreundersøgelsen Tryk Her
1.  Indledning.
1.1 Baggrunden for undersøgelsen

Da Høje-Taastrup kommunes budgetter for 2011 blev vedtaget sidste år, var det et hårdt slag for børneområdet, og forårets besparelser – ansættelsesstop og indkøbsbegrænsninger – har gjort ondt værre. 
De ansatte i Høje-Taastrups dag- og fritidsinstitutioner har haft svært ved at få deres arbejde til at hænge sammen, de har haft meget svært ved, at gennemføre særlige indsatser, fx inklusionsindsatser, og deres arbejdsmiljø er anstrengt. Disse og mange andre faktorer har presset det pædagogiske område i et omfang, pædagogerne ikke har set før. 
Da direktionens sparekatalog i august så dagens lys, kom det derfor som en ubehagelig overraskelse for pædagogerne, at de igen ønskede at skære voldsomt i området. Ifølge direktionen skulle man spare 38 mio. på børneområdet, hvilket svarede til en tredjedel af den samlede budgetbesparelse.
 
Borgmesteren har siden forklaret, at det alene var et katalog over besparelses­mulighederne, og han har kaldt forslaget ”blodigt og unødvendigt”. Tilbage står, at direktionens sparekatalog balancerede – eller sagt på en anden måde: Det var et katalog, hvor man blev nødt til at købe alle varer på hylderne.  
Da V, K og O d. 13. september endelig kom med deres budgetforslag, var en stor del af besparelserne fjernet. Selvom det var en lettelse, er det BUPL’s holdning, at alle normeringsforringelser skulle fjernes helt, og idet VKO-forslaget stadig indeholdt besparelser, ønskede BUPL at gennemføre en undersøgelse af forældrenes holdninger til besparelserne. 
BUPL mener, at det er gavnligt for politikerne – og beslutningsprocessen i øvrigt – at de får et indblik i forældrenes holdninger til besparelserne.
Således er denne undersøgelse af forældrenes holdninger til besparelser på børneområdet altså ment som en mulighed for politikerne for at få borgernes syn på deres budgetforslag, inden de (formentlig) vedtager budgettet d. 13. oktober.