Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Kommunal service - og hele sandheden…..

Den lokale konservative folketingskandidat fortalte i LokalAvisen om kommunens aktuelle økonomiske problemer, men desværre manglede der som sædvanlig relevante oplysninger, som i høj grad har betydning.

Desværre har vi også i de senere år set og hørt den konservative borgmester snakke udenom, når der skulle forsvares nedskæringer og gives forklaring på nødvendigheden af en stadig dårligere service overfor især børnefamilier, skoler og ældre i Høje-Taastrup kommune.

Borgmesteren har aktuelt disse synspunkter om den økonomiske situation:
”Kommunens dårlige økonomi afspejler, at vi har stigende udgifter til flere og flere ældre borgere med plejebehov, at udgifterne på det specialiserede socialområde er steget voldsomt, og endelig belaster den stigende ledighed kommunekassen. På indtægtssiden er selskabsskatterne faldet markant som følge af finanskrisen.”

Det er desværre langt fra hele sandheden om den uhyre dårlige situation, som Høje-Taastrup kommune lige nu befinder sig i, og det ville være et rimeligt krav, at de konservative holdt sig til hele sandheden.
Socialdemokraterne er derfor nødt til at hjælpe de konservative med supplerende og væsentlige oplysninger:

I 2007 besluttede et folketingsflertal med de konservative i spidsen, at Høje-Taastrup kommune skulle miste 55 mill. kr. årligt i tilskud via ændringer i den såkaldte udligningsordning, uanset at vi fortsat havde forpligtigelser og behov for at kunne anvende disse midler.
Byrådet satte ad 2 omgange skatten op med i alt 0,32 % svarende til ca. 20 mill. kr. for at kompensere for dette årlige tab. 

Men der mangler altså fra 2007 og fremefter ikke mindre end 35 mill. årlige driftskroner – og det har flertalspartierne endnu ikke ønsket at gøre noget ved - formentlig ud fra, at det var Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale, der udgjorde folketingsflertallet……

Svend-Erik Hermansen, socialdemokratisk medlem af Økonomiudvalget i Høje-Taastrup kommune