Affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup er lagt i mølposen – omsider!
 

-      af Svend-Erik Hermansen

Generalforsamlingen i Vestforbrænding afholdt den 9.juni 2011 bragte afgørende nyt om fremtidens planer for et muligt byggeri af et affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup.

Det fremgik af såvel den skriftlige beretning som ikke mindst af formandens mundtlige beretning.

Der er nemlig ikke behov for et nyt forbrændingsanlæg i de nærmeste år, hvorfor Høje-Taastrup Miljøpark ikke står på tapetet for så vidt angår forbrændingsanlægsdelen, som det blev udtrykt.

Af beretningen fremgik bl.a. følgende: ”Mens Vestforbrænding arbejdede med forstudiet til Høje-Taastrup Miljøpark ændrede forudsætningerne for projektet sig, så vi besluttede sidst på året at skifte kurs” samt ”Vi måtte konstatere, at ét af de væsentlige elementer i projektet (både fysisk og investeringsmæssigt) nemlig nyt forbrændingsanlæg ikke bliver aktuelt de første år. Det betyder, at vi nu arbejder videre med Miljøparken som et mere overordnet koncept for Vestforbrændings nuværende og kommende aktiviteter og anlæg, frem for at definere den som en geografisk lokalitet”.

Så kan det formentlig ikke siges tydeligere også ud fra oplysningerne om RESURSIUM, hvor bl.a. erhvervslivet er med, skal være det nye flagskib for Vestforbrænding.

Find mere om dette arbejde via www.vestfor.dk/web/hev/23.

Selvom alle borgere i Høje-Taastrup Kommune nu kan være meget tilfredse med, at sagen nok ender ud i ingenting – så er der alligevel ud fra demokratiets spilleregler nogle afgørende og alvorlige spørgsmål tilbage:

Det har undervejs også undret andre end Socialdemokraterne, hvad der er borgmesterens baggrund for sin ageren i hele denne spegede sag; et ikke godkendt anlæg, en tilkendegivelse fra Miljøstyrelsen om at lade være med at planlægge et affaldsforbrændingsanlæg, ingen godkendt lokalplan og frem for alt: Intet behov for hverken forøget affaldsforbrænding endsige mulighed for løbende aftag af overskudsvarme i lokalområdet fra et sådant anlæg.

Meget betegnende var borgmesteren selvfølgelig fraværende på årets generalforsamling…..

Altså slet intet nyt under solen i forhold til magtens folks måde at håndtere mindretallet på i disse år – og det kan jo lade sig gøre med et flertal, men heldigvis har andre kræfter og omstændigheder taget magten fra borgmesteren i denne sag – TAK FOR DET!

 

Find meget mere om sagen på www.htk.dk og på www.svend-erik.nu/44.html og ikke mindst på Facebook: Nej tak til et 215.000 tons affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup!