Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup er lagt i mølposen – omsider!

af Svend-Erik Hermansen

Generalforsamlingen i Vestforbrænding afholdt den 9.juni 2011 bragte afgørende nyt om fremtidens planer for et muligt byggeri af et affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup.
Det fremgik af såvel den skriftlige beretning som ikke mindst af formandens mundtlige beretning.
Der er nemlig ikke behov for et nyt forbrændingsanlæg i de nærmeste år, hvorfor Høje-Taastrup Miljøpark ikke står på tapetet for så vidt angår forbrændingsanlægsdelen, som det blev udtrykt.

Af beretningen fremgik bl.a. følgende: ”Mens Vestforbrænding arbejdede med forstudiet til Høje-Taastrup Miljøpark ændrede forudsætningerne for projektet sig, så vi besluttede sidst på året at skifte kurs” samt ”Vi måtte konstatere, at ét af de væsentlige elementer i projektet (både fysisk og investeringsmæssigt) nemlig nyt forbrændingsanlæg ikke bliver aktuelt de første år. Det betyder, at vi nu arbejder videre med Miljøparken som et mere overordnet koncept for Vestforbrændings nuværende og kommende aktiviteter og anlæg, frem for at definere den som en geografisk lokalitet”.

Så kan det formentlig ikke siges tydeligere også ud fra oplysningerne om RESURSIUM, hvor bl.a. erhvervslivet er med, skal være det nye flagskib for Vestforbrænding.
Find mere om dette arbejde via www.vestfor.dk/web/hev/23.

Selvom alle borgere i Høje-Taastrup Kommune nu kan være meget tilfredse med, at sagen nok ender ud i ingenting – så er der alligevel ud fra demokratiets spilleregler nogle afgørende og alvorlige spørgsmål tilbage:

  • Hvorfor har borgmesteren som bestyrelsesmedlem ikke oplyst byrådet i Høje-Taastrup om denne nye situation?
  • Hvorfor har vi i de senere år haft utallige debatter og diskussioner i byrådet om det ufornuftige i at placere et kæmpe affaldsforbrændingsanlæg på op imod 300.000 tons forbrænding i Høje-Taastrup?
  • Hvorfor har byrådet / Økonomiudvalget så sent som den 7.december 2010 skulle vedtage støtte til at lade Vestforbrænding optage lån på 8 mill. kr. til finansiering af anlægsudgifter til Høje-Taastrup Miljøpark?
  • Hvorfor stoppede planerne om udbygning ikke på trods af Miljøstyrelsens tilkendegivelse af 5. juli 2010 om, at det nødvendige affaldsgrundlag ikke er til stede for en kapacitetsudvidelse?
  • Intet behov for hverken forøget affaldsforbrænding endsige mulighed løbende for aftag af overskudsvarme til lokalområdet fra et sådant anlæg; hvorfor gjorde bestyrelsesmedlemmet fra Høje-Taastrup ikke noget?
  • Hvorfor blev byrådet holdt uvidende om selve sagens substans, som beskrevet her og hvorfor blev vi ikke søgt inddraget i beslutningerne?

Måske skal vi finde noget af svaret, når borgmesteren en gang fortæller, hvad det var for et besøg, han i sin tid havde (London 2009) sammen med Vestforbrænding – ikke som bestyrelsesmedlem, men som borgmester i Høje-Taastrup Kommune; byrådet har desværre endnu ikke fået hans rapport fra turen……

Det har undervejs også undret andre end Socialdemokraterne, hvad der er borgmesterens baggrund for sin ageren i hele denne spegede sag; et ikke godkendt anlæg, en tilkendegivelse fra Miljøstyrelsen om at lade være med at planlægge et affaldsforbrændingsanlæg, ingen godkendt lokalplan og frem for alt: Intet behov for hverken forøget affaldsforbrænding endsige mulighed for løbende aftag af overskudsvarme i lokalområdet fra et sådant anlæg.

Meget betegnende var borgmesteren selvfølgelig fraværende på årets generalforsamling…..

Altså slet intet nyt under solen i forhold til magtens folks måde at håndtere mindretallet på i disse år – og det kan jo lade sig gøre med et flertal, men heldigvis har andre kræfter og omstændigheder taget magten fra borgmesteren i denne sag – TAK FOR DET!

Find meget mere om sagen på www.htk.dk og på www.svend-erik.nu/44.html 

og ikke mindst på Facebook: Nej tak til et 215.000 tons affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup!