Pater Michael, borgmester af Høje-Taastrup Kommune.

Vil Pater Michael, borgmester af Høje-Taastrup Kommune ikoniseres og have apostelstatus med denne gave til Simultantolkning.

 

Beretningerne om Pater Michaels liv og levned er mange, og der er ingen tvivl om, at politikeren fra Høje-Taastrup Kommune har været Gud til velbehag. Den helt samme velbehagelige interesse møder Pater Michael, borgmester af Høje-Taastrup Kommune i sit liv mest udenfor kirkelige kredse, hvor folk på det nærmeste er begyndt at tilbede ham som en Gud.

 

Her er Høje-Taastrup Kommune gået langt ud over kanten!

 

Forkyndelse og religion er - og skal vedblive at være - et emne, som det enkelte menneske selv forholder sig til.

Hverken skattemidler eller kommunal indblanding må komme ind i billedet her.

 

Bliver det næste, at kommunen skal stille lokaler til rådighed for forskellige trosretninger!?

 

Den økonomiske støtte må tilbage i kommunekassen pr. omgående!

 

Godkendte religioner i Danmark

Læs på denne link http://teo.au.dk/csr/rel-aarbog11/god-tro/

 

Gudstjeneste med simultantolkning

 

City Kirken i Taastrup kan fremover betjene borgere på fire sprog ad gangen. Med et nyt trådløst anlæg til simultantolkning kan præstens prædiken høres på dansk og tre andre sprog. Anlægget er finansieret af kommunens integrationspulje.

 

Præstens ord kan snart nå mennesker fra fire verdenshjørner samtidig. City Kirken i Taastrup har fået penge fra kommunens integrationspulje til et nyt anlæg til simultantolkning.

 

”Vi er rigtig glade for bevillingen. Vi har ønsket at åbne, række ud og byde velkommen til gæster, som ikke taler dansk. Til det formål får vi rigtig stor gavn af anlægget,” siger City Kirkens præst Claus M. Christensen, der regner med at have anlægget klar til september.

 

Frikirken på Ahornvej har et godt samarbejde med Kirkernes Integrationstjeneste, der hjælper kristne med at falde til i Danmark. Og snart kan menigheden byde kristne velkommen fra nær og fjern. Med trådløse headset kan kirkegængerne deltage i gudstjenester, foreningsmøder samt undervisning på dansk og op til tre andre sprog.

 

Pulje fordelt

Anlægget er finansieret af Høje-Taastrup Kommunes integrationspulje. Puljens midler bliver fordelt to gange om året til ansøgernes mest lovende projekter.


I første halvår af 2011 er der afsat 137.000 kr., hvoraf der også ydes støtte til:

 
Styrkelse af forældresamarbejdet på Gadehaveskolen

Ramadanfest i Charlotteager

Sportsaften i Charlottehallen

Tværkulturelle aktiviteter i forbindelse med afholdelsen af DM i BMX-cykling.

Teaterkoncert om konflikter i indvandrerfamilier

 Etnisk folkekøkken på Farmers Market

 

Også kristne tilflyttere

Borgmester Michael Ziegler (C) mener, det er vigtigt at støtte tværkulturelle aktiviteter, som kan styrke integrationen.

 

”Jeg vil gerne takke de mange initiativrige mennesker og foreninger, som er optagede af at få integrationen til at lykkes. Med disse syv bevillinger tilgodeser vi brede grupper af indvandrere i kommunen og sikrer positive møder på tværs af etniske og kulturelle skel,” siger han.

 

Formand for Borger- og Erhvervsudvalget Nadeem Farooq (B) er også glad for, at puljen kan være til gavn for så mangfoldige grupper af nye danskere.

 

”Som sædvanlig er der afsat støtte til spændende aktiviteter for vores store mindretal med mellemøstlig og fortrinsvis muslimsk baggrund. Med tolkeanlægget til City Kirken kan vi nu også imødekomme kristne tilflyttere, et mindretal, som vi ikke så ofte har fokus på,” siger han.