Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


   Facebook er til aktivt brug – også i valgkampe og til daglig

- af Svend-Erik Hermansen, byrådsmedlem for Socialdemokraterne i Høje-Taastrup

I dag er der flere borgere, der går ind på FaceBook i Høje-Taastrup Kommune for at læse hvad der er af nyheder fra politikere og politiske partier, end der er borgere, der går ind på partiernes lokale hjemmesider, samtidig modtager man også nyheder fra alle verdens hjørner og fra sine Facebook-venner.

Så i dag kan og skal en politisk organisation - eller faglig organisation – gøre en aktiv indsats for at få noget godt ud af Facebook.
Hvis et politisk parti lykkedes at samle venner på deres site er det et vigtigt fremskridt i forhold til dialogmuligheder i fremtiden.

Tag til eksempel Socialdemokraterne i Høje-Taastrup på Facebook, som lige nu har en forholdsvis mindre skare, som er tilhængere af deres Facebook-side; alligevel er det lykkedes på ganske kort tid at få ca. 50.000 opslagsvisninger om måneden efter at der er installeret en såkaldt applikation på www.facebook.com/Socialdemokraterne.i.Hoje.Taastrup.

Du kan gøre din Facebook-side åben for dialog, mennesker vil gerne snakke og følge med i det de godt kan lide, det forbinder folk på kryds og tværs, og hvis det lykkes at samle politiske interesserede som venner på din Facebook-side, så er der ikke langt til deres venner.

Alt hvad en person er tilmeldt bliver fortalt videre til deres venner.

Opdater jævnligt siderne med relevant indhold om de politiske nyheder fra byrådsmedlemmer, partiforening og Christiansborg og ikke mindst med hvad der rører sig i lokalsamfundet. Synligheden gør, at folk fatter interesse for partiet eller for den faglige organisation.

Det er ikke givet på forhånd, at det skulle give flere medlemmer, men folk kan huske organisationen, synspunkterne og så er det en god form for branding af politiske holdninger og hvad en faglig organisation kan hjælpe med, hvis man er medlem af en fagforening.

Debatten om brug af Facebook giver også anledning til mange overvejelser på de fleste arbejdspladser.
Facebook er som socialt medie blevet meget udbredt i Danmark og bruges såvel hjemme som på arbejdspladsen af mange mennesker.
Det betyder så, at man kan risikere at komme til at stå i nogle situationer, hvor skellet mellem privatliv og arbejdsliv bliver lidt utydeligt.
F.eks. er der mange, der er venner på Facebook med kolleger og måske også med chefen – og hvad er det så lige, man kan tillade sig at skrive på Facebook?
Facebook er en platform, der blander arbejdsliv og privatliv sammen – og man kan blive stillet til ansvar for mere private bemærkninger i sit arbejdsliv.

Der er derfor behov for en drøftelse på hver eneste arbejdsplads om klare retningslinjer på området.

Undersøgelser har nemlig tidligere vist, at kun ganske få arbejdspladser i dag har en politik for, om medarbejderne må bruge Facebook i arbejdstiden – og om hvordan man så i givet fald kan anvende Facebook til chat med kollegerne, til udveksling af faglig viden og til sparring - og enkelte steder er der bare lukket for adgang.

Man kan ikke lukke ned for de teknologiske muligheder, men i stedet skal man stole på, at medarbejderne er ansvarlige nok til at administrere friheden.
Man lukker jo heller ikke for telefonerne, fordi man er bange for at de ansatte taler privat.
Medarbejderne bør have lov til at logge på Facebook i arbejdstiden. Men det vigtigt, at man har nogle helt klare regler for hvad der er acceptabelt, og hvad der ikke er.

En Facebook-politik bør indeholde regler om, at medarbejderne har lov til at logge på net-værket i arbejdstiden eventuelt med en tidsgrænse pr. dag. Desuden skal politikken have krav om, at medarbejderne skal kunne afvise venskab med chefen eller kolleger, og at virksomheden ikke kan kræve adgang til medarbejdernes profiler.

Et af de største problemer med Facebook er, at det kan være svært at adskille sit privatliv fra arbejdslivet. Det er ikke sikkert, man har lyst til, at chefen skal kigge med på feriebillederne eller vide, hvad man skal lave i weekenden.

Det kan være svært at sige nej til et venskab med chefen eller kollegerne, men hvis det står i virksomhedens officielle politik, er der rene linjer for alle.

Der er sikkert en del forskellige holdninger til brugen af Facebook på de enkelte arbejdspladser og det er derfor vigtigt, at man drøfter emnet i en dialog for at få dækket forskellige behov for aftalte retningslinjer på området – før man udarbejder en politik om brugen af Facebook tilpasset netop den arbejdsplads.

Du har her mulighed for at downloade eksempler på en Facebook-politik, ligesom der også er 10 gode råd til brug af Facebook på jobbet.
Kig i denne folder, som også kan tages med til ledelsen som inspiration og dermed måske også kan bruges som udgangspunkt for dialogen:

Guide facebook politik 2011.pdf 682,93 kB
Uanset hvilken politik, der bliver besluttet i samarbejde på den enkelte arbejdsplads, er det særdeles vigtigt, at Facebook bruges fornuftigt af den enkelte medarbejder og af det enkelte menneske.

Og uanset betænkeligheder, tekniske problemer og andre barrierer er det bare med at komme i gang: Facebook er kommet for at blive og det udvikler sig hastigt og giver gode muligheder for en bedre kommunikation og dialog uanset om vi taler arbejde eller vi taler om politik.

Du kan finde meget mere om Dansk erhvervslivs brug af sociale medier via 

 

Svend-Erik er med såvel på nettet (www.svend-erik.nu) som på Facebook!