Biblioteket i Høje-Taastrup nedlægges……
- af Svend-Erik Hermansen

Et projektforslag uden for byrådsdagsordenen havde godt nok en lidt (!) anderledes overskrift, men et faktum er nu, at byrådsflertallet via de såkaldte meddelelsessager i udvalgene her i marts måned har nedlagt biblioteket på Rådhuset i Høje-Taastrup med 80.000 årlige udlån.

Fællesbibliotek på Gadehaveskolen

Administrationen skal hermed orientere om, at processen for oprettelsen af et fællesbibliotek på Gadehaveskolen igangsættes med følgende tidsplan:

Dato

Opgave

01.01.2011 - 08.02.2011

Idé/forundersøgelser

08.02.2011 - 10.03.2011

Projektforslag

10.03.2011 - 08.06.2011

Projektering/Udbud (Oprydning skolebibliote-

ket)

08.06.2011

Nationale test

08.06.2011 - 15.08.2011

Udførelsen (Oprydning Rådhusbiblioteket)

15.08.2011 - 01.09.2011

Indflytning

I forlængelse af ovenstående tidsplan vil Rådhusbiblioteket være lukket i perioden 01.06.2011 –01.09.2011.

I stedet bruger man ikke mindre end 3 mill. kr. alene til anlægsudgifter på at etablere et såkaldt Fællesbibliotek på Gadehaveskolen på trods af, at det ikke er mange år siden, at et nogenlunde enigt byråd flyttede det daværende bibliotek i Høje-Taastrup til en meget fornuftig placering på Rådhuset.

Det betyder også, at der i en 3 måneders periode ikke er nogen biblioteksfunktion i Høje-Taastrup her i 2011.

Ud fra disse konsekvenser har Socialdemokraterne krævet, at sagen kommer til debat og dermed til behandling på martsbyrådsmødet.

Socialdemokraterne finder ikke, at en nedlæggelse af Høje-Taastrup bibliotek er nødvendig endsige særlig hensigtsmæssig ud fra den biblioteksstruktur, vi egentlig troede, at vi var enige om blandt alle partierne.

Dertil kommer, at brugen af 3 mill. kr. i rene anlægsudgifter til en funktion, der langt fra kan opfylde kravene til et moderne bibliotek, er helt uacceptabel.

Og det sker så samtidig med, at der er indrettet et velbeliggende og velfungerende bibliotek på Rådhuset.

Prøv i øvrigt at kigge beløbene igennem ud fra oversigten: Alene uforudsigelige udgifter og rådgivning udgør ½ mill. kr.!

I nedenstående er opstillet en tabel for projektets økonomi:

Projektets aktiviteter

Kr.

Bygningsarbejder

550.000 kr.

El/data arbejder

150.000 kr.

Belysning

150.000 kr.

Ny gulvbelægning

400.000 kr.

Renovering toiletter

200.000 kr.

Nyt inventar

500.000 kr.

Flytning/ændring eksisterende inventar

200.000 kr.

Biblioteksgård

250.000 kr.

Gates

100.000 kr.

Uforudsigelige / risiko

200.000 kr.

Rådgivning

300.000 kr.

I alt

3.000.000 kr.

Note: beløbet er excl. moms samt Ventilation og Bibliotekshaven / drift og POP-UP aktiviteter

Projektets ideer og skitser kan ses i vedlagte projektbeskrivelse dok.nr. 3116136

Vi har stillet mange spørgsmål tidligere om årsagen til nedlæggelsen af Rådhusbiblioteket, og efterhånden tegner de manglende svar et tydeligere og tydeligere billede af, at det især er den radikale viceborgmester, som bor i lokalområdet, der har ønsket biblioteket nedlagt – se også hans udtalelser herom via www.svend-erik.nu/299.html!

Måske kan den kommende uges byrådsmøde kaste mere lys over årsagerne til nedlæggelsen af biblioteket i Høje-Taastrup?