Også udenlandsk affald i Høje-Taastrup?

af Svend-Erik Hermansen

Vestforbrændings bestyrelsesmøde den 15.december sidste år lagde afstand til en mulig destination af et nyt affaldsforbrændingsanlæg i Hedehusene Vest med begrundelsen: dels af økonomiske grunde, dels af hensyn til fremtidsudsigterne med affaldet og fusion m.v. Det kan for os andre være lidt svært at oversætte disse begrundelser, da man jo fortsat har fået låneoptagelsestilsagn på i alt 8 mill. kr. til Høje-Taastrup Miljøpark – se også www.svend-erik.nu/308.html

Fortsætter udbygningsplanerne i Høje-Taastrup eller på en anden placering i Hedehusene Vest – eller?

Kommunens repræsentant, borgmesteren, er angivet i referatet til at være til stede under det relevante punkt på dagsordenen, men på denne uges udvalgsmøder har ingen fundet anledning til at orientere alle politikere i byrådet om status på denne væsentlige sag.

Altså intet nyt under solen i forhold til magtens folks måde at håndtere mindretallet på i det nye år!

På næste bestyrelsesmøde i Vestforbrænding skal man bl.a. drøfte en ny rapport om fremtiden for de danske affaldsforbrændingsselskaber.
Rapporten har stor betydning også for en stillingtagen til byggeri eller ej af det planlagte nye affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup. Det har dog ikke fået borgmesteren til at orientere byrådet endsige diskutere vore holdninger til fremtiden på området!

Derfor er rapporten blevet smugkigget, og det er artige scenarier, der oplistes her – find selv rapporten via Folketingets hjemmeside som bilag 254 fra Miljø – og Planlægningsudvalget – eller klik her.

EU’s nye affaldsdirektiv giver øget adgang til import af affald, hvilket understreges af, at der nu vil være et langt større marked for det forbrændingsegnede affald. Fremover vil Danmark ikke kunne forhindre import af affald til forbrænding. Det betyder omsat til almindeligt dansk: Kapaciteten kommer nu til at lægge niveauet for mulig import af forbrændingsegnet affald.

Danske anlæg har typisk indtægter fra salg af varme og el på programmet, hvorfor vi så også på den måde tiltrækker affald fra udlandet for at kunne udnytte kapaciteten.

Alt efter fremtidige scenarier gives der nu også mulighed for yderligere markedsgørelse af affaldsforbrændingen ved at de nuværende kommunale anlæg skal udskilles i selvstændige selskaber, som så selv skal tjene penge – og ikke alene skal forbrænde lokalt produceret affald, som det oprindelig har været meningen. Kapacitet vil derfor blive udregnet ud fra hvad et marked kan bære – og af rapportens side 36 fremgår formålet i fremtiden tydeligt: Dermed vil danske forbrændingsanlæg have incitament til at udnytte den ledige kapacitet ved at importere affald fra udlandet…

Når nu borgmesteren skal være med til at diskutere fremtiden i Vestforbrændings bestyrelse den 26.januar, ville det have været rimeligt med en debat i byrådet frem for uklarhed over hvad, han måtte mene – og stemme - på borgernes vegne.

Samtidig kunne vi måske også have fået at vide om Vestforbrænding er i gang med at få afklaret hvad og hvor meget, der skal bygges på Amagerforbrænding – og om man skal fusionere her eller ej?

Hvilken betydning for byggeriet af affaldsforbrændingsanlægget vil Vestforbrændings planer om fjernvarmeudbygning til Furesø og Hillerød have?

Sidst men ikke mindst vil det også være interessant at få at vide, hvor langt planerne om Høje-Taastrup Miljøpark nu er efter investeringen med de lånte 8 mill. kr?

Det var jo de midler, som Høje-Taastrup Kommunes bestyrelsesmedlem, Michael Ziegler i Vestforbrændings bestyrelse - uden at orientere byrådet - har medvirket til at sætte af til affaldsforbrændingsanlægget.

A stemte imod låneoptagelsen i Vestforbrænding da 8 mio. kr. angiveligt skulle anvendes til udbygning af Høje-Taastrup Miljøpark på trods af Miljøstyrelsens tilkendegivelse af 5. juli 2010 om, at det nødvendige affaldsgrundlag ikke er til stede for en kapacitetsudvidelse.

 

Det må efterhånden undre andre end Socialdemokraterne hvad det er borgmesteren har lovet Vestforbrænding i denne spegede sag; et ikke godkendt anlæg, en tilkendegivelse fra Miljøstyrelsen om at lade være med at planlægge et affaldsforbrændingsanlæg, ingen godkendt lokalplan og frem for alt: Intet behov for hverken forøget affaldsforbrænding endsige mulighed for aftag af overskudsvarme i lokalområdet fra et sådant anlæg.

 

Måske skal vi finde noget af svaret, når borgmesteren fortæller, hvad det var for et besøg han i sin tid havde (2009) sammen med Vestforbrænding – ikke som bestyrelsesmedlem, men som borgmester i Høje-Taastrup Kommune; byrådet har desværre endnu ikke fået hans rapport fra turen til United Kingdom……

Skal vi nu også risikere at skulle lægge yderligere vejkapacitet til lastvogne med udenlandsk affald i Høje-Taastrup?

 

Find meget mere om sagen på www.htk.dk og på www.svend-erik.nu/44.html og ikke mindst på Facebook: Nej tak til et 215.000 tons affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup!