Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen
Svend-Erik Hermansen

Læs høringssvarene om nedlæggelsen af bl.a. Rønnevangsskolen  

Byrådet har netop omsider fået udsendt samtlige høringssvar om nedlæggelsen af skoler i Høje-Taastrup Kommune og dermed også om mulige placeringer af det kommende plejecenter.

Samtidig er sagsfremstillingen om hele sagens fremtid fremlagt for borgere og byråd på www.htk.dk under Økonomiudvalget - dagsordenens punkt 6.

Her fremgår det klart, at borgmesterens pludselige beslutning om nedlæggelse af Rønnevangsskolen tilbage i august 2010 står ved magt.

Uanset indholdet af høringssvarene er der ikke overhovedet taget hensyn til indholdet af disse høringssvar.

Det er selvfølgelig også understreget af det faktum, at byrådsflertallet allerede i december 2010 vedtog et lokalplanforslag, der indebar byggeri af et plejecenter på den nuværende Rønnevangsskole.

Læs nærmere om dette på www.svend-erik.nu/310.html.

Bemærkelsesværdigt er det i sagsfremstillingen, at man fastholder, at Rønnevangsskolen kan sælges for hele 52 mill. kr.

Hvem vil købe en godt brugt skole indrettet til skolebrug for så stort et beløb, når man skal indrette og nybygge et plejecenter her?

Processen i hele denne sag med skolestrukturen viser, at når man bare mener at have et flertal – så er det nogenlunde lige meget hvad andre partier i byrådet mener, ligesom hensyn til høringssvar og borgere heller ikke er noget tidens magthavere respekterer.

Find sammendraget af samtlige høringssvar i skolestruktursagen Tryk Her.

Byrådsmødet den 25.januar ved godt 18-tiden vil vedtage bl.a. nedlæggelsen af Rønnevangsskolen………


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk