Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Asociale reformer fører ingen steder hen!
- af Svend-Erik Hermansen, 
socialdemokratisk medlem af byrådet i Høje-Taastrup

Regeringspartiet Venstre har i ugens aviser fortalt om behovet for yderligere nedskæringer udover deres såkaldte genopretningsplan; man kalder det godt nok et oplæg til yderligere reformer. 

Den økonomiske krise er for alvor slået igennem også i Høje-Taastrup Kommune, da skatteindtægterne falder efter statslige nedskæringer som følge af skattereformer, der indtil nu har nedsat skatterne ufinansieret for de rigeste i Danmark.

Samtidig oplever vi lokalt, at der fortsat ikke er styr på budgetterne på det sociale område ligesom de borgerliges udligningsreform med tyveri af penge (55 mill. årligt) slår hårdt igennem.

Når vi kigger på fremtiden, er der store udfordringer, der venter politisk.

Lokalt skal der styr på 2 års forsømmelser på det sociale område, hvor Socialdemokraterne kræver baggrunden for overskridelserne i 2009 og 2010 oplyst. Først derefter vil byrådet være i stand til at styre hele området.

Arbejdsmarkedsområdet skal udmønte beslutningen om en mere virksomhedsorienteret beskæftigelsesindsats – og her håber vi på større medvirken fra det lokale erhvervsliv for at skabe mere arbejde til mange ledige. Derved kan også Statsministerens ønske om flere i arbejde opfyldes.

Det nuværende folketingsflertal har forhåbentlig kun få måneder tilbage, men alene konsekvenserne af deres ”Genopretningsplan” kan betyde mange flere nedskæringer overfor kommunerne. Der er derfor nok af udfordringer for at beskytte borgere og det lokale erhvervsliv mod de værste konsekvenser.

Angrebene på efterlønnen fortsætter ud fra, at flere skal forblive på arbejdsmarkedet; hvorfor går kravet om reformer så kun ud på at forringe vilkårene for de mennesker, som smides ud af arbejdsmarkedet på grund af alder?

Hvorfor skabes der ikke reformer, der skaber tryghed omkring arbejde frem for såkaldte reformer, der skaber utryghed for mennesker i arbejde med nedskæringer på dagpengeområdet og nu formentlig også på efterlønnen?

At olien i Nordsøen forsvinder, er vel ikke en nyhed, men at det skulle betyde behov for yderligere nedskæringer af velfærden er meget defensivt; i stedet kunne der være meget mere behov for udvikling af energiformer, der så holder gang i hjulene – og det er jeg enig i haster uanset om det drejer sig om genbrug, om nye energiformer ved udnyttelse af vind og vand eller hvad det nu måtte komme til at være.

Konklusionen er først og fremmest, at der er behov for et klart skifte i dansk politik, hvor borgerlige sættes på porten og Socialdemokraterne kommer i spidsen med gang i udviklingen og med gang i væksten, som er det, der kan og skal sikre velfærden for såvel nuværende som kommende generationer i Danmark.