Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen
Svend-Erik Hermansen

Fremtidig styreform…..?

   - Af Svend-Erik Hermansen.

Flertalsgruppen af borgerlige partier i byrådet foreslog i slutningen af april måned, at ”den løbende økonomiske styring skal udvikles i Høje-Taastrup kommune.”

Hvad mon det så betyder…?

Det så vi på byrådsmødet forleden, hvor administrationen - uden egentlig byrådsbehandling - af den konservative borgmester var blevet beordret til at forelægge de 4 partiers forslag…..

Ud fra sagsfremstillingen skulle nye styringsformer, ”som i langt højere grad fokuserer på reelle og faktiske mål og resultater af opgaveløsningen” betyde en bedre dokumentation af målbare effekter på serviceområderne…..
Vi bad på byrådsmødet om at høre lidt nærmere om dette projekt, men det havde ingen lyst (eller måske evner) til at fortælle om – bortset fra understregningen af, at man havde lov til at fremlægge forslaget – og at man var et flertal bag ved - i øvrigt incl. SF, som også her støttede det konservative styre….

Hvorfor nu SF støttede forslaget havde noget at gøre med begrebet lønsumsstyring, som efter det oplyste især betyder, at den enkelte institution, skole eller bibliotek m.m.fl. skulle gøres ansvarlig for at overholde sit samlede lønbudget…….
Uanset vore spørgsmål og betænkeligheder ved slet ikke at kunne få noget at vide af flertalsgruppen, blev forslaget vedtaget, hvilket betyder, at der skal etableres aftalestyring i alle dele af den kommunale organisation inden udgangen af 2008.

Socialdemokraterne ser frem til, at partierne forklarer sig nærmere i det videre arbejde – og vi er forventningsfulde til, om man nu også tager vore indvendinger alvorligt, hvor vi beder om, at man først lige bevilger de nødvendige midler til det enkelte område, således at servicemålsætningerne kan opfyldes.

Det er nok det, som borgerne er mest interesseret i – alt andet lige!

Vore stikord til det videre forløb i denne proces vil være Troværdighed, Klare budskaber, Ansvarlighed, Åbenhed, Respekt, Handlekraft og ikke mindst Sund Fornuft!
Behovsstyring ville i øvrigt være meget bedre, men det begreb forstod den konservative gruppeformand, som flertalsgruppen har gjort til borgmester, ikke meget af; for ham drejer det sig fortsat alene om at spare penge sammen til skattelettelser – uanset indpakningen……

  

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk