Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen
Svend-Erik Hermansen

Så er fusionen mellem Hedehusene Fjernvarme 
og Høje Taastrup Fjernvarme på plads!
 

- af Svend-Erik Hermansen, tidligere byrådsmedlem for Socialdemokratiet.

Et stort ønske fra mange sider gennem flere år er nu omsider blevet opfyldt.

Hedehusene Fjernvarmeværk og Høje Taastrup Fjernvarme er nu parat til fusion efter vedtagelser på hhv. en generalforsamling i Hedehusene Fjernvarmeværk den 18.november med stemmerne 70 – 2 og på repræsentantskabsmødet den 23.november i Høje Taastrup Fjernvarme med stemmerne  26 - 1.


Selve vedtægtsændringen blev efterfølgende vedtaget med samtlige 27 tilstedeværende repræsentantskabs-medlemmers stemmer.


Formålet med denne fusion har været at skabe basis for en effektiv planlægning, udbygning, drift og administration af fjernvarmeforsyningen i hele Høje-Taastrup Kommune.
Fælles for begge selskaber er, at fjernvarmen modtages via det fælleskommunale selskab, VEKS, som modtager overskudsvarme fra Vestforbrænding i Glostrup og ikke mindst fra elproduktionen på Avedøreværkerne i Hvidovre.

Forudsætningen for den endelige sammenslutning, som sker i regi af det fortsættende selskab, Høje Taastrup Fjernvarme, er at projektforslaget fra fjernvarmeselskabet til kommunen om tilslutningspligt i Hedehusene Fjernvarmeværks område nu vedtages af byrådet. 

Sagen behandles i den kommende måned i byrådet.
Tilslutningspligt i den tidligere del af Høje-Taastrup Kommunes og nuværende Høje Taastrup Fjernvarmes del af forsyningen, har været forudsætningen for relativ billig og sikker fjernvarmevarmeforsyning overalt.

Kommende investeringer i Hedehusene forventes først igangsat i 2012 efter nærmere analyse af ledningsnettet her, således at udskiftninger m.v. kan ske de rigtige steder.


Det er et stort ønske fra mange sider, der nu opfyldes, og som er med til at sikre overskudsvarme til fornuftig brug, over hele kommunen i fremtiden.

Find meget mere om selskaberne og forsyningen m.v. på (Hedehusene Fjernvarmeværk) og på www.htf.dk samt på www.veks.dk

  

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk