Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen
Svend-Erik Hermansen

Rønnevangsskolen kan fortsat ikke sælges for 52 mill.kr.….! 

- af Svend-Erik Hermansen, tidligere byrådsmedlem for Socialdemokratiet.

Jeg har tidligere kort beskrevet borgmesterens fantasier om, at nedlæggelsen af Rønnevangsskolen primært vil kunne give ikke mindre end 52 mill. kr. til det i forvejen betrængte skolevæsen gennem huslejeindtægter fra kommende plejehjemsbeboere på et muligt kommende plejecenter på skolegrunden – se også www.svend-erik.nu/289.html.

Her følger borgmesterens baggrund for værdiansættelsen kaldet ”Notat om tilvejebringelse af midler ved at placere det nye plejecenter på en af skolerne”.
Her fortælles det bl.a. hvor mange midler, der findes i kommunens eget budget til projektet og hvilken andel er lån, hvad udgiften for kommende beboere vil være og hvordan vil processen være for at de 52 mio. kr. kommer os i hænde.
Boligafdelingen i Høje-Taastrup Kommune køber den nedlagt skole, som hvis det havde været en byggegrund. De eksisterende bygninger anvendes som et ”råhus” og boligafdelingen kan derfor betale for skolen, hvad der svarer til råhusets værdi for byggeriet.
Boligafdelingen kan herefter bruge resten af rammebeløbet til ombygning og indretning til plejecenter.
Så kan kommunen sælge den nedlagte skole til boligafdelingen (ejet af kommunen) for den værdi, som ”råhuset” repræsenterer, og dette beløb kan kommunen lægge i kommunekassen.

Anlægssummen i alt i det nye plejecenter:
Boligdelen udgør 129 mio. kr.
Servicearealerne 25,7 mio. kr.
Anlægssum i alt: 154,5 mio. kr.

Omkostninger fordeles herefter i hovedtræk med:
Råhus – 52 mio. kr.
Nedrivning - 5 mio. kr.
Ombygning – 80 mio. kr.
Omkostninger -17,5 mio. kr.

Boligdel: 
Pengene tilvejebringes med en finansiering efter den gældende lovgivning og fordeler sig således:
7 % Kommunal grundkapital
2 % Beboerindskud
91 % Realkredit belåning

Kommunal grundkapital er den del af økonomien, som kommunen via ” Lov om almene boliger” er forpligtet til at afholde. Pengene mellemfinansieres med et byggelån indtil der kan optages et endeligt kreditlån (når byggeriet er færdigt).

De kommunale servicearealer:
Servicearealerne på et plejecenter er kommunal ejendom som finansieres 100 % kommunalt.

Husleje:
Huslejen vil i et alment byggeri være på ca kr. 1200 kr pr m2 hvilket svarer til en husleje på ca kr. 6.500 for 65 m2 boligareal pr. bolig eksl. forbrug.
Beboerne kan herefter søge boligsikring, som vil være formuebestemt. Huslejen vil være ens uanset om det nye plejecenter er placeret på Engelholm Alle eller på Rønnevangsskolen, idet huslejen er bestemt af omkostningerne på det konkrete byggeri. Borgmesteren vurderer at kostprisen på et nyt plejecenter på Engelholm Alle og på Rønnevangsskolen vil være ens…….

Tilvejebringelse af midler til plejecenteret:
Byggelånet kan etableres efter godkendelse af skema B, hvorefter der kan betales for den del af Rønnevangsskolen, der anvendes til plejecenteret. 

Socialdemokraterne finder det fortsat nødvendigt at gøre op med fejlagtige oplysninger i fremlæggelsen af Flertalspartiernes forudsætninger for beslutningen om at nedlægge Rønnevangsskolen.
Der er ingen tvivl om, at Flertalsgruppen vil tage afstand fra vore oplysninger her - især den konservative borgmester, der tror, at han uantastet kan tage beslutninger om nærmest hvad som helst, da han jo for øjeblikket har flertal.

Det er tydeligt i notatet om denne måde at finansiere et nyt plejecenter på, at borgmesteren har lovet de 52 mill. kr. til flertalspartierne og nu måske også 5 mill. kr. til nedrivning af de bygninger, som man altså allerede har givet 52 mill. kr. for!

Af materialet fremgår fortsat, at et salg af Rønnevangsskolen for 52 mill. kr til et plejecenter erforudsætninger for, at hele skolesagen med spredning af elever til Borgerskolen og til Torstorpskolen samt til kvalitetsudvikling, byggeprojekter og udvikling af gruppeordninger m.v.

Hvem vil give 52 mill. kr. for skolelokaler til plejehjemsbeboere, som har behov for særligt indrettede lejligheder og værelser – for slet ikke at tale om store og velindrettede badeværelser?
Dertil kommer alle fællesfaciliteterne som køkken, spiselokaler, opholdslokaler, toiletter, aktivitetslokaler, sansehave, medarbejderfaciliteter og andre helt nødvendige faciliteter.

De 52 mill. kr. eller mere samt penge til nedrivning skal betales af kommende plejehjemsbeboere i form af en formentlig alt for høj husleje uanset størrelsen af en given boligsikring.

Et plejehjemsbyggeri kræver rigtig mange penge uanset om vi bygger nyt, river ned eller der skal ombygges skolebygninger opført tilbage i 1968 og som alene i tidens løb er renoveret til skoleformål.

At starte med et kæmpeminus på 52 + 5 mill. kr. for godt 60 kommende plejehjemsbeboere er slet ikke acceptabelt for deres husleje.
Derfor er det meget usikkert, om der er penge til visionerne; lad mig blot citere fra flertalspartiernes beslutningsmateriale: ”Midlerne (52 mill. kr.) vil være til kommunens disponering, så snart skolens aktiviteter er flyttet til andre rammer. Det er af afgørende betydning for finansieringen af ombygninger af skolerne i område Øst, at kommunen snarest muligt kan realisere midlerne.”

Når der ikke er nogen til at betale husleje kan det undre, hvordan penge kan disponeres for et givet salg – til og fra hvem mon?

Jeg ser frem til det første møde i Styregruppen for det nye plejecenter, der skal afholdes allerede den 23.november……Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk