Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Elev- og forældrecamps om fremtidens skoler 


Et stort arbejde med at forberede morgendagens skoler er iværksat. Forberedelserne kan bruges, selvom der skulle ske ændringer i den endelig beslutning om ny skolestruktur.

Byrådet i Høje-Taastrup Kommune besluttede på sit møde den 30. september 2010 at sende oplæg til ny skolestruktur i høring fra den 5. oktober til den 30. november i år. Herefter skal der ifølge loven være en pause, inden Byrådets behandler høringssvarene og træffer den endelige beslutning om skolestruktur. Det er planlagt at ske i januar 2011.

Hvis skolestrukturen vedtages som i høringsoplægget er det imidlertid Byrådets stærke ønske, at ombygninger og nybyggeri kan stå klar hurtigst muligt, og at fusionsprocesserne er bedst muligt forberedt til skolestart august 2011. Derfor klarlægges de berørte skolers ønsker til både byggeri og fusioner gennem et forløb her i efteråret. 

”Selvom der skulle ske ændringer i den endelige beslutning om skolestrukturen, vil arbejdet med forberedelse af byggeri og fusion ikke være spildt. Den proces handler nemlig om at blive klar over ønskerne til, hvordan fremtidens skole – nu snart ’morgendagens skole’ - under alle omstændigheder skal udvikle sig: Hvilke undervisningsformer og dagligt miljø vi gerne vil udvikle på skolerne og dermed give rum til i skolernes fremtidige indretning”, forklarer formand for Skolestrukturudvalget Kurt Scheelsbeck.

Forberedelse af byggeri og fusion
Kommunens Institutions- og Skolecenter har således taget hul på en omfattende inddragelse af børn, forældre og medarbejdere i forberedelsen af byggeri og fusionsproces på de skoler, der er påtænkt sammenlagt.

Der er nedsat en byggeprojektgruppe for henholdsvis Grønhøjskolen /Parkskolen og Borgerskolen/Rønnevangsskolen med deltagelse af bl.a. forældrerepræsentanter og medarbejderrepræsentanter for de involverede skoler samt folk fra kommunens administration, arkitekter m.fl.

Ligeledes er der nedsat styregrupper for fusion mellem Parkskolen /Grønhøjskolen, Rønnevangsskolen/Borgerskolen og Rønnevangsskolen /Torstorp Skole – disse grupper er sammensat med repræsentanter for medarbejdere og administration m.v.

Elev- og forældrecamps
For at sikre, at så mange som muligt kan give deres besyv med om skolebyggerierne og sammenlægningsprocesserne holdes også to såkaldte camps – en for elever og en for forældre. På elevcampen deltager elevrådene på de fem berørte skoler. På forældrecampen deltager tilsvarende forældrebestyrelserne fra de fem skoler samt fra Højgården.

Åben workshop 
Og alle borgere i Høje-Taastrup Kommune får også tilbuddet om at deltage i en åben workshop om fremtidens skole den 2. december 2010 – tid og sted vil blive annonceret.

Sideløbende med byggeprojektgruppernes og fusionsgruppernes arbejde holder medarbejderne på de fem skoler og Højgården pædagogiske aftner, hvor de gennem en selvevaluering arbejder med at formulere billeder på det pædagogiske grundlag for ’morgendagens skole’. Og ligeledes sideløbende er der igangsat et forløb, hvor Gadehaveskolen arbejder med at udvikle og formulere sin fremtid som profilskole.

Også forløb på øvrige skoler
”Kommunens øvrige skoler skal også senere gennemføre lignende, dog mindre omfattende, processer. Byrådet har nemlig afsat 30 mio. kr. i budget 2011 til kvalitetsudvikling af skolernes læringsmiljøer – fx tiltag på de enkelte skoler, som giver mulighed for mere fleksible undervisnings- og læringsformer, og tilsvarende efteruddannelse af lærerne”, fortæller borgmester Michael Ziegler.