Børnehaver, reduceret normering…….       

 

- af Svend-Erik Hermansen, medlem af Økonomiudvalget

 

Overskriften var den korte og lidt mystiske tekst på de borgerlige flertalspartiers budgetvedtagelse i byrådet den 14.september.

De ville ikke svare på mulige konsekvenser – og vi fik til sidst at vide, at der jo var tale om den såkaldte ”Gladsaxe-model” (som vi andre selvfølgelig burde kunne identificere på den baggrund?).

 

Det mest bekymrende var dog, at der samtidig optrådte en besparelse på ikke mindre end 5.9 mill. kr. i forbindelse med forslaget.

 

Flertalspartierne med borgmesteren i spidsen sendte efterfølgende forslaget i høring uden nærmere forklaring – selvom beløbet udgjorde 10 % af deres samlede nedskæringsbudgetforslag.

 

Mange har i mellemtiden forsøgt at komme konsekvenserne nærmere, men det har ikke været muligt at få bare noget, der ligner et svar – hverken teknisk eller politisk.

Derfor vil Socialdemokraternes og SF`s samlede budgetforslag til vedtagelse (!) i næste uges byrådsmøde indeholde et beløb til neutralisering af den ukendte besparelse.

 

Fredag eftermiddag (8.oktober) kom der pludselig på det lukkede net, som alene kan anvendes af byrådsmedlemmer med computeren åben, et svar på spørgsmål nr. 40, hvor det blev angivet at flere byrådsmedlemmer havde ønsket en beskrivelse af hvordan besparelsen kunne udmøntes i Høje-Taastrup kommune.

 

Svaret følger her i al sin gru – det er nemlig et såkaldt ikke-svar!  ./.

 

Lad mig blot nævne følgende konklusion: En besparelse på netto 5.9 mill. kr. kan være vanskelig at forklare overfor de involverede, når metoderne til beregningerne kan anfægtes.

 

Hvordan kan man så udsende et sådant forslag til høring – uden sådanne ikke-oplysninger?

 

Hvordan skal partierne kunne tage stilling til forslaget op til en budgetlægning for det kommende år?

 

Hvorfor er disse usikkerhedsoplysninger ikke kommunikeret til byråd, medarbejdere og forældre før i sidste øjeblik før budgetforslagene skal være afleveret?

 

Hvor meget magt tror magthaverne i Høje-Taastrup kommune efterhånden at de kan tillade sig at udfolde overfor demokratiet?

 

Følg debatten også om dette emne på byrådsmødet på torsdag fra kl. 1800 på Rådhuset!