Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen
Svend-Erik Hermansen

Lukning af Rønnevangsskolen giver ikke de planlagte indtægter….!

 - af Svend-Erik Hermansen,tidligere byrådsmedlem for Socialdemokratiet.

I mit indlæg i byrådssalen den 30.september 2010 var det nødvendigt at gøre op med fejlagtige oplysninger i fremlæggelsen af Flertals- partiernes forudsætninger for beslutningen om at nedlægge Rønnevangsskolen.

Dette indlæg følger også her, da det i den nærmeste fremtid vil blive kritiseret – og ikke mindst forsøgt bragt i tvivl af især den konservative borgmester, der tror, at han uantastet kan tage beslutninger om nærmest hvad som helst, da han jo for øjeblikket har flertal.

Skolestrukturudvalgsformanden henviste i sit indlæg om fortræffelighederne ved at nedlægge en velfungerende Rønnevangsskole bl.a. til mange sande og ikke mindst usande påstande i dags – og ugepressen om netop denne sag.

Derfor er det også væsentligt at kunne pege på hans indlæg i Dagbladet den 29.sept., hvor han bl.a. skriver: …Derudover henter vi omkring 70 mill. kr ved at sælge en skole til et fremtidigt plejecenter.

Samtidig sagde han her: Der er penge til visionerne!

Af materialet fremgår, at et salg af Rønnevangsskolen for 52 mill. kr til et plejecenter er forudsætninger for at hele skolesagen med flytning af elever til Borgerskolen og til Torstorpskolen samt til kvalitetsudvikling, byggeprojekter og udvikling af gruppeordninger m.v.

Så er det lige jeg spørger: Hvem vil give 52 mill. kr. for skolelokaler til plejehjemsbeboere, som har behov for særligt indrettede lejligheder og værelser – for slet ikke at tale om store og velindrettde badeværelser?

Dertil kommer alle fællesfaciliteterne som køkken, spiselokaler, opholdslokaler, toiletter aktiviteteslokaler, sansehave og andre helt nødvendige faciliteter.

De 52 mill. kr. eller mere (?) skal jo betales af kommende plejehjemsbeboere i form af en formentlig alt for høj husleje.

Et plejehjemsbyggeri kræver rigtig mange penge uanset om vi bygger nyt, eller der skal ombygges skolebygninger opført tilbage i 1968 og som alene i tidens løb er renoveret til skoleformål.

At starte med et kæmpeminus på 52 mill. kr. for ca. 60 kommende plejehjemsbeboere er slet ikke acceptabelt for deres husleje.

Derfor er det meget usikkert, om der er penge til visionerne; lad mig blot citere fra flertalspapirernes beslutningsmateriale: ”Midlerne (52 mill. kr.) vil være til kommunens disponering, så snart skolens aktiviteter er flyttet til andre rammer. Det er af afgørende betydning for finansieringen af ombygninger af skolerne i område Øst, at kommunen snarest muligt kan realisere midlerne.”

Sagen bør derfor også sendes til høring i Seniorrådet og ikke mindst til kommunens Ældreudvalg.

Økonomien må nemlig være på plads såvel af hensyn til sagesløse kommende plejehjemsbeboere som af hensyn til skolernes børn, unge og forældre.

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk