Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen
Svend-Erik Hermansen

Fortsat NEJ TAK til boliger på hjørnet af Hveens Boulevard og Sydvej!


Der har tidligere været planer om tankanlæg og wellnescenter på dette trafikstøjs ramte areal – og nu har borgmesteren indbudt til et borgermøde onsdag den 29.september på Torstorpskolen.
Mødet skal åbenbart give ham og grundejeren yderligere grundlag for byggeri af op imod 25 parcelhuse på hjørnegrunden mellem Hveens Boulevard og Sydvej.
At andre partier ikke er indbudt forekommer underligt, men viser med al tydelighed den lukkede form, som borgmesterens flertalspartier ønsker at styre kommunen efter i disse år!

Borgmesterens oplæg skal læserne dog ikke snydes for – klik ind her!

I Torstorp og omegn har man altid regnet med, at hjørnet skulle forblive grønt område.

Med de mange støjproblemer området har, synes det også underligt, at borgmesteren kan forestille sig, at det er en god ide, at der skal bygges boliger på netop denne meget støjbelastede grund.
Hvad er det der gør, at det er så vigtigt, at der absolut skal bygges og skal støjvolden mod Sønderby i Torstorp flyttes eller gennembrydes?

Meldingen fra Socialdemokraterne til mødedeltagerne den 29.september med borgmesteren m.fl. er klart: NEJ TAK!

Alene behovet for grønne arealer, miljøaktiviteter og ikke mindst støjbelastningen må være gode argumenter nok til at lade arealet være i fred.
Trafikstøjhandlingsplanen for hele kommunen skal i øvrigt behandles i den kommende uge i Plan – og Miljøudvalget og her er netop Vesterby og Sønderby med på banen med krav om yderligere støjdæmpende foranstaltninger!

Svend-Erik Hermansen
Tidligere byrådsmedlem for SocialdemokratietSvend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk