Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen 
Svend-Erik Hermansen

Regnhændelser og overløb fra kloakanlæg….. det sviner og lugter!

af Svend-Erik Hermansen, tidligere byrådsmedlem for Socialdemokratiet.

Når der falder store mængder regn i løbet af kort tid, som det er sket i denne sommer, er det ikke altid muligt for kloakanlæggene at klare de meget store regnmængder, der strømmer til fra veje og haver m.v.
På Spildevandscenter Avedøres (
www.spildevandscenter.dk) seneste møde fik bestyrelsen en oversigt over de overløb fra kloakanlæg, der var sket ved den såkaldte regnhændelse 14.-15.august.

I Høje-Taastrup Kommune skete der desværre overløb to steder, som det også fremgår af kortet.
Der er tale om Taastrup Nord ved bygrænsen til Albertslund nær Holbækmotorvejen og et større udslip skete i Taastrup Syd ved Mølleholmen.
Det er væsentligt at kunne undgå sådanne udslip i fremtiden – og det er også i det lys, vi skal se det store anlægsarbejde i forbindelse med Selsmosesøen, som foregår for øjeblikket.
Med resultaterne af august regnen må det nok konstateres, at Høje-Taastrup Kommune idet mindste mangler såkaldte opsamlingsbassiner, der vil kunne opfange og forsinke videreløb til omgivelserne af større pludselige regnvejrsmængder.

Bestyrelsen i HTK-Forsyning, som har ansvaret på området, behandler hele situationen om kloaksituationen på et bestyrelsesmøde sidst i september måned, men en kommende spildevandsplanrevison skal der nok til for yderligere sikring.

Spildevandscentrets bestyrelse fik i øvrigt oplyst, at nu havde Brøndby Strand, Vallensbæk Strand og Ishøj Strand mistet de blå flag…..og der blev bl.a. kigget lidt skævt til Høje-Taastrup i den forbindelse!Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk