Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen 
Svend-Erik Hermansen

Hvor dum kan man være som udvalgsformand…?

- Svend-Erik Hermansen, tidligere byrådsmedlem for Socialdemokratiet.

Relateret emner:
Svar fra Lars Prier, formand for Teknisk Udvalg og Trafiksikkerheds- udvalget (DF):
Bekymring. Du har fordrejet debatten
Trafiksikkerhed – Åbne indkørsler i City 2

Formanden for Teknisk Udvalg, Lars Prier, har i sommerens løb hævdet i LokalAvisen ved flere lejligheder, at jeg ikke har medvirket til at løse opgaven med sikre veje omkring CITY 2.

Senest hævder han, at de borgerlige var i forhandlinger med CITY 2 i oktober, hvorfor de borgerlige ikke kunne støtte forslaget fra Socialdemokraterne på Teknisk Udvalgs møde den 20.oktober, men igen tager han helt fejl, eftersom alle støttede vort forslag på samme dags Økonomiudvalgsmøde og på samme aftens byrådsmøde…..find referaterne på www.htk.dk

Sagt lidt pænt kan det konstateres, at udvalgsformanden heller ikke her forbereder sig særlig godt, når han skal fremføre sine holdninger, påstande og uforskammetheder overfor en politisk modstander.

I samme indlæg i LokalAvisen hævder udvalgsformanden, at både cykelsti/gangsti er ført over de sammenhængende lyskryds, og beskylder mig for usandheder og hævder, at jeg ikke har sat mig ind i tingene.

Det er i orden at være politisk uenige, men at beskylde mig for at være uforberedt og for at lyve er altså for meget!

Det er i øvrigt særdeles sjældent, at politiske modstandere bruger sådanne påstande – og det sker normalt kun, når man ikke selv har orden i sagerne….
For ikke at fortsætte debatten på dette plan, vil jeg for mit vedkommende slutte med at visualisere, at udvalgsformanden ikke passer sit job og da slet ikke forbereder sig: Se blot disse billeder!

Ingen cykelstiforbindelse over vejen til CITY 2!
Hvordan skal en cykel kunne komme helskindet ind på CITY 2`P-pladserne?

Højresving forbudt til blå indgang til CITY 2!

Sagt lidt pænt kan det konstateres, at udvalgsformanden heller ikke her forbereder sig særlig godt, når han skal fremføre sine holdninger, påstande og uforskammetheder overfor en politisk modstander.

Sagen om lukningen og nu den forsinkede genåbning af indkørslerne til CITY 2 har sammen med krisen kostet forretningerne i CITY 2 op imod 30 % nedgang i omsætning og besøg – og her har borgmesteren kraftigt bistået af formanden for Teknisk Udvalg et endog meget stort ansvar, fordi man ikke på noget tidspunkt har villet lyttet til Søren D. Sørensen fra Venstre og Svend-Erik Hermansen.

Magtens arrogance har været mere væsentlig for d`herrer uanset hvilke argumenter, der har været fremført.

Find meget mere om denne sag og historien bag på

www.svend-erik.nu, på www.htk.dk


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk