Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Svar fra Lars Prier, formand for 
Teknisk Udvalg og Trafiksikkerhedsudvalget (DF):

Relateret emner:
Bekymring. Du har fordrejet debatten
Trafiksikkerhed – Åbne indkørsler i City 2
Protestgruppen mod den forbandede ombygning til City 2`s parkeringsplads på

I oktober måned pågik der stadig forhandlinger mellem Steen & Strøm om planerne for City2 - derfor kunne jeg og de borgerlige partier naturligvis ikke tiltræde et forslag fra A, som reelt ville ødelægge de igangværende forhandlinger ! Det burde være indlysende for S.E. Hermansen (SEH), men er det åbenbart ikke.

Omkring stiadgangenene fra Torstorp-Nørreby til City2; så ER byrådsbeslutningen effektueret, idet både cykelsti/gangsti er ført over de 2 sammenhængende lyskryds. Så enten fremturer SEH i uvidenhed, eller han bringer bevidst usandheder ind i debatten! Så måske ville det være fornuftigt at sætte sig ordentlig ind i tingene og nøjes med at  arbejde praktisk og positivt - til gavn for borgerne  som udvalgsmedlem.