Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen 
Svend-Erik Hermansen

Svar fra Lars Prier, formand for Teknisk Udvalg og Trafiksikkerhedsudvalget (DF):

Relateret emner:
Bekymring. Du har fordrejet debatten
Trafiksikkerhed – Åbne indkørsler i City 2

I oktober måned pågik der stadig forhandlinger mellem Steen & Strøm om planerne for City2 - derfor kunne jeg og de borgerlige partier naturligvis ikke tiltræde et forslag fra A, som reelt ville ødelægge de igangværende forhandlinger ! Det burde være indlysende for S.E. Hermansen (SEH), men er det åbenbart ikke.

Omkring stiadgangenene fra Torstorp-Nørreby til City2; så ER byrådsbeslutningen effektueret, idet både cykelsti/gangsti er ført over de 2 sammenhængende lyskryds. Så enten fremturer SEH i uvidenhed, eller han bringer bevidst usandheder ind i debatten! Så måske ville det være fornuftigt at sætte sig ordentlig ind i tingene og nøjes med at arbejde praktisk og positivt - til gavn for borgerne som udvalgsmedlem.


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk