Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen 
Svend-Erik Hermansen

Tvivlens nådegave. Lad os dog undersøge sagen..

Kilde;Lokalavisen Taastrup


- Af borgmester Ziegler

Lad mig starte med at udrydde et par misforståelser.
For det første har der aldrig har været ”planer” om hverken tankanlæg og wellnesscenter på den omtalte hjørnegrund. Der har på et tidspunkt været en forespørgsel om muligheden for at etablere et wellnesscenter på grunden, men den idé er blevet afvist af kommunen. For det andet er en forudsætning for, at man ville kunne bygge boliger på grunden, at den kan støjafskærmes, så den ikke er støjplaget. Lovgivningen sætter simpelthen meget klare grænser for støjen ved nybyggeri.

For det tredje vil den nuværende støjvold kun kunne flyttes, hvis grundejerforeningen Torstorp er enig heri. De ejer nemlig det areal, som støjvolden ligger på. Ejeren af grunden ønsker ganske rigtigt, at bygge boliger på sin grund, og han spørger derfor, om kommunen vil udarbejde lokalplan. Det vil plan- og miljøudvalget blive bedt om at tage stilling til. Inden dette sker, har jeg ønsket at drøfte projektet med grundejerforeningen. Derfor har jeg indkaldt dem til det nævnte møde.
Jeg ønsker nemlig, at kende deres synspunkter til projektet, og jeg ønsker at drøfte fordele og ulemper ved projektet. For projektet taler f.eks., at den støjafskærmning, der vil skulle etableres for at muliggøre boligbyggeri på grunden, også vil komme de nuværende borgere i
Torstorp til gode i form af mindre støj end i dag. Imod projektet taler bl.a, at det er svært at etablere vejadgang. Det er altid godt med klare standpunkter og jeg har noteret mig socialdemokraternes
holdning.

Jeg og resten af den konservative gruppe er stadig i besiddelse af tvivlens nådegave og vi har derfor ikke taget stilling til sagen. Det gør vi, når den er fuldt oplyst i en egentlig mødesag.Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk