Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen 2009
Svend-Erik Hermansen

Bekymring. Du har fordrejet debatten

Kilde:


- AF LARS PRIER FORMAND FOR TEKNISK UDVALG TAASTRUP:

Nu begynder jeg at forstå Svend Erik Hermansens logik: Når det borgerlige flertal gør noget, som Svend Erik Hermansen synes er dårligt, er det fordi vi er uduelige, og når vi gør noget godt, så er det Svend Erik Hermansens fortjeneste

Jeg har ikke noget mod,at du lever i den virkelighed,så fortsæt du med det. Jeg er dog mere bekymret for dit ærinde, hvor du forsøger at bilde borgerne ind, at jeg er ligeglad med, om det er besværligt at komme i bil til City 2. Selvfølgelig er jeg da interesseret i, at det er så nemt som mu1igt at komme til City2 i bil. Det er ejerne af City 2 af indlysende grunde også.

Lukningen af indkørslerne ved rød- og blå indgang har da også i hele forløbet været tænkt som midlertidige, og da planerne om at gennemføre et større byudviklingsprojekt sammen med Ciiy 2 måtte udskydes, er indkørslerne blevet gennåbnet.

Jeg synes, at du har fordrejet debatten med dine mange læserbreve om indkørslerne

Det har i årtier været kendt, at der har været store problemer med ulykker på vejene omkring City 2, og forholdere for de bløde trafikanter har været meget ringe De problemer har vi nu taget fat på, og vi har stort set fået løst problemerne med trafikulykker (nu skal vi lige se, at initiativerne virker i praksis), og vi har taget hul på opgaven med at forbedre forholdene for de bløde trafikanter

Vi har en vision om et sammenhængende byområde, hvor stationsområdet, City 2 og Torstorp hænger sammen som en egentlig by; og vi ønsker et velfungerende City 2, hvor borgerne tilbydes et bredt og varieret vareudbud, og hvor der er mange arbejdspladser; som i et stort omfang besættes af borgere i kommunen.

Endelig skal vi tænke pà, at kun halvdelen af familierne i Hovedstadsområdet har bil, og disse familier skal vi ikke lade i stikken ved udelukkende at fokusere på bilisternes tarv
Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk