Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen 
Svend-Erik Hermansen

Nej tak til boliger på hjørnet af Hveens Boulevard og Sydvej

Der har tidligere været planer om tankanlæg og wellnescenter på dette trafikstøjramte areal – og nu har borgmesteren indbudt til et møde, der skal danne grundlag for byggeri af op imod 25 parcelhuse på hjørnegrunden mellem Hveens Boulevard og Sydvej.

I Torstorp og omegn har man altid regnet med, at hjørnet skulle forblive grønt område.

Med de mange støjproblemer området har, synes det også underligt, at borgmesteren kan forestille sig, at det er en god ide, at der skal bygges boliger på netop denne meget støjbelastede grund.

Hvad er det, der gør, at det er så vigtigt, at der absolut skal bygges og skal støjvolden mod Sønderby i Torstorp flyttes eller gennembrydes?
Meldingen fra Socialdemokraterne til mødedeltagerne den 9.august hos borgmesteren med spekulanten (grundejeren) m.fl. er klart: NEJ TAK!

Alene behovet for grønne arealer og ikke mindst støjbelastningen må være gode argumenter nok til at lade arealet være i fred.

Svend-Erik Hermansen
Tidligere byrådsmedlem for Socialdemokratiet.Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk