Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen 
Svend-Erik Hermansen

      

Trafiksikkerhed – Åbne indkørsler i City 2

 - af Svend-Erik Hermansen, tidligere byrådsmedlem for Socialdemokratiet.

Lars Prier`s svar til Søren D. Sørensen i Lokalavisen/Taastrup avis
...Debat
Lars Prier, DF, formand for Teknisk Udvalg

HØJE-TAASTRUP: Indkørslen til CITY 2 fra Skåne Boulevard åbnede allerede sidste år. Det nye er, at indkørslen fra Blekinge Boulevard nu bliver genåbnet.

Det er korrekt, at du og Svend Erik Hermansen har ført en heroisk kamp for at få genåbnet overkørslerne. Nu bliver den sidste overkørsel så genåbnet. Det er ikke et resultat af dit og Svend Erik Hermansens arbejde, men et resultat af, at kommunen allerede fra begyndelsen i aftalen med City2 sikrede sig muligheden for at kræve indkørslerne genåbnet, såfremt forhandlingerne om byudvikling brød sammen.

Jeg synes, at det er værd at bemærke, at vejombygningerne ved City2 har løst det absolut største trafiksikkerhedsproblem i kommunen, og at antallet af uheld fremadrettet forventes at blive reduceret til en trediedel i forhold til inden vejombygningerne. 
Forbedringen af trafiksikkerheden er det som glæder mig mest ved hele City2 sagen.

Formanden for Teknisk Udvalg Lars Prier skrev i sidste uge her i avisen, at jeg ikke havde medvirket til løsningen med de åbne indkørsler i CITY 2.

Lidt underlig udtalelse, men måske nødvendig for at understrege, at han undervejs havde fejlet så mange gange i denne sag, at det ikke kan optælles…

Hvis nogen er interesseret i historien – også om et interview med denne avis om et møde med ejeren af CITY 2, som det viste sig, at udvalgsformanden ikke havde deltaget i – kan det meste findes på Facebook: 
Protestgruppen mod den forbandede ombygning til City2's parkeringsplads, hvor 1236 deltagere har fulgt historien gennem lang tid.

Ellers kan man også finde nødvendige sagsdokumenter på
www.htk.dk og diverse omtaler af sagen og arbejdet med at få Lars Prier og borgmesteren til at forstå alvoren efter deres medvirken i sin tid til lukning af indkørslerne i CITY 2 på www.svend-erik.nu

Sluttelig er der kun at citere den radikale Niels Helveg, der i sin tid rådgav sin folketingsgruppe således: ”Der er ikke grænser for, hvad I kan komme igennem med, hvis bare I lader andre få æren ad det".

Jeg er glad og taknemmelig for at byrådet til sidst fulgte forslagene fra Søren D.Sørensen og undertegnede – så lad andre bare tage æren!Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk