Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


3. BusLinje 116 – Teknisk udvalgs møde 1.juni 2010

Sagsfremstilling:
Teknisk Udvalg behandlede 02.02.2010 sag om linjeføring af buslinje 116. Sagen blev udsat på yderligere undersøgelser.

Teknisk Udvalg ønskede en nærmere redegørelse for Movias vurdering af benyttelsen af buslinje 116, såfremt ruten ændres så også Øst-Fløng busbetjenes. 

Movia oplyser, at man har baseret vurderingen på baggrund af passagertællinger fra buslinje 115, som inden etableringen af buslinje 116 kørte øst om Fløng, dog kun i den ene retning.

Movia vurderer, at der efter indførelsen af buslinje 116 er en del af de oprindelige passagerer, som fortsat benytter bus, idet de går til stoppestederne på Sønderled og Nørreled. Movia vurderer tillige, at de ekstra afgange på buslinje 116 har tiltrukket flere passagerer fra Øst-Fløng. Hvis bussen kører øst om Fløng vil en del af passagererne være passagerer, som allerede nu benytter bussen. Movia vurderer på baggrund af øst-Fløngs karakter, at der vil komme 5-10 helt nye passagerer på en hverdag. Movias erfaringer, som bekræftes af passagertællinger på buslinje 116, viser, at 60 % af passagererne benytter busserne i myldretiderne. Hvis buslinje 116 udvides til også at køre øst om Fløng, men kun uden for myldretiderne, vurderer Movia, at der kommer 2-5 nye passagerer.

Teknisk Udvalg ønskede en opgørelse over, hvor i byområderne, der er længere end 500 m til nærmeste busstoppested: 

Movia har på et kort indtegnet de områder, hvor der i fugleflugt er mindre end 500 m til nærmeste busstoppested. Det fremgår af kortet, at foruden øst-Fløng er der et mindre område i ”pipkvarteret” og et mindre område i det østlige ”toftekvarter”, hvor der er over 500 m til nærmeste busstoppested i fugleflugt.

Teknisk Udvalg ønskede undersøgt konsekvenserne for borgerne i ældreboligerne, såfremt buslinje 116 omlægges, så den ikke stopper på Halland Boulevard.

Ældreboligerne på Bygaden kan i dag benytte busstoppestederne på Halland Boulevard og på Frøgård Allé. For nogle ældreboliger er der kortest afstand til Frøgård Allé, og for andre ældreboliger er der kortest til Bygaden. Den gennemsnitlige reelle afstand (ikke fugleflugt) er 342 m til busstoppestedet på Halland Boulevard og 331 m til Frøgård Allé.

Teknisk Udvalg ønskede en vurdering af mulighederne for, at passagererne i buslinje 116, som benytter Høje Taastrup Station i stedet benytter Hedehusene Station.

Høje Taastrup Station er det mest benyttede stoppested på buslinje 116. På en hverdag er der i alt 438 af- og påstigere. Til sammenligning er der 348 af- og påstigere på Hedehusene Station. 

Vurdering:
Administrationen vurderer, at der vil være store gener for buspassagererne, hvis buslinje 116 ikke stopper på Høje Taastrup Station.

Indstilling:
Administrationen indstiller, at den nuværende køreplan bibeholdes, ligesom
Et forslag fra konservative om et såkaldt ”sylteudvalg” med borgmesteren i spidsen blev vedtaget af alle (!).

Socialdemokraterne blev nedstemt på forslag om 
-    at linje 116 i større omfang skulle opfange lokale behov
-    at et lokalt borgermøde om sagen skulle afholdes
-    at fremtidig betjening skulle sikres mod følgerne af en konkurs i fremtiden 

Se også sagen om manglende betjening af buslinje 116 i forbindelse med konkurs på byrådsmødet den 18.maj 2010

En afstemning viste her, at det borgerlige flertal ikke fandt situationen med linje 116 og den manglende aftenbetjening i 5 døgn i maj 2010 værende kritisabel.
Byrådet udtaler derfor ikke kritik!

Magten er efterhånden ved at være steget borgmesteren til hovedet – når blot man kan stemme Socialdemokraterne ned!


Beviset findes via www.htk.dk under referat fra byrådsmødetunder punkt 22…….