Byrådet tog på mødet den 18.maj 2010 stilling til sagen om buslinje 116:

Punkt 22. Sagen om manglende betjening af buslinje 116 i forbindelse med konkurs

 

af Svend-Erik Hermansen, socialdemokratisk ordfører i Teknisk Udvalg

 

Dette var den kortfattede besked på nettet til borgerne og byrådets medlemmer fredag den 7.maj:
 

Da busoperatøren Øst Trafik er gået konkurs vil buslinje 116 ikke køre om aftenen fra kl 18:00 - 01:00

Movia arbejder på at finde en anden busoperatør til at køre linje 116's aftenture, det forventes at der i løbet af næste uge er funden en ny operatør.


Jeg reagerede omgående med en henvendelse til formanden for Teknisk Udvalg: Det her er ikke godt nok! MOVIA er dem, vi har kontrakt med og de har ansvaret for, at kontrakten opfyldes med fuld planlagt kørsel med 116 også om aftenen.

Som det fremgår af denne skriftlige meddelelse, er der nu tvivl om fuld kørsel indtil et ikke nærmere defineret tidspunkt - og det kan borgerne i Hedehusene, Marbjerg, Soderup, Sengeløse, Kragehave, Høje-Taastrup og Reerslev - og byrådet - ikke være tjent med.

Jeg bad om indkaldelse ekstraordinært af Teknisk Udvalg med denne sags konsekvenser på dagsordenen samtidig med krav om forslag til omgående løsning af problemerne.


Reaktionen var desværre, at Teknisk Udvalg først blev indkaldt til møde mandag den 17.maj om sagen – og på min reaktion overfor dette alt for sene tidspunkt, fik jeg besked fra Formanden for Teknisk Udvalg om, at det ville han ikke fremskynde….


Det borgerlige flertal har jo magten og borgmesteren bakkede i denne sag også udvalgsformanden op, frem for at tage borgernes parti bare for en gangs skyld.


Der var så møde i Teknisk Udvalg mandag, hvor Socialdemokraterne bl.a. gerne ville have oplyst følgende:

Det var der nu ikke mange forklaringer på – bortset fra, at man hævdede, at busdrift er en meget svær ting, og at vi faktisk skulle være taknemmelige over, at man var kommet i gang kun 5 døgn efter konkursen……….


Jeg fastholdt på byrådsmødet, at Høje-Taastrup kommune skulle udtale klar og utvetydig kritik af Movia med udgangspunkt i den aktuelle situation.


Som det fremgår af protokollen fra Teknisk Udvalgs møde mandag ønskede borgmesterflertallet ikke at udtale kritik af Movia i den konkrete situation, hvor bl.a. Fløng og Hedehusene blev udsat for at være uden aftenbusbetjening af linje 116.

Socialdemokraterne fastholder kravet om kritik!

 

Borgmesteren og udvalgsformanden ønskede alene at beklage situationen – og ville i øvrigt ikke medvirke til en sikring af situationen ved andre konkurser, da det jo var en del af markedssituationen….

 

En afstemning viste, at det borgerlige flertal ikke fandt situationen med linje 116 og den manglende aftenbetjening i 5 døgn i maj 2010 værende kritisabel.

Byrådet udtaler derfor ikke kritik!

 

Magten er efterhånden ved at være steget borgmesteren til hovedet – når blot man kan stemme Socialdemokraterne ned!

 

Beviset findes via www.htk.dk under referat fra byrådsmødet under punkt 22…….