Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Vestforbrændings store affaldsanlæg i Høje-Taastrup Kommune 

 
Notat; Høje-Taastrup Kommunes Plan og Miljøudvalgsmøde d. 4 maj d.å

Planlægningen af Vestforbrændings store affaldsanlæg i Høje-Taastrup Kommune skrider planmæssigt frem med fuld fart.
 
Senest vi Plan - og Miljøudvalget forelagt en såkaldt Meddelelsessag på det ordinære møde den 4.maj 2010.
 
Selvom vi nu mange gange har hørt fra borgmesteren, som repræsenterer Høje-Taastrup Kommune i Vestforbrændings bestyrelse, at intet er planlagt endnu, fremgår det tydeligt af materialet, at bevillinger ligger lige forude.....
Det indstilles nemlig til Vestforbrændings bestyrelse, at der på mødet i maj 2010 skal gives bevilling til udarbejdelse af et konkret projektforslag som et egentligt beslutningsgrundlag for projektet.
 
Så kan vi nok desværre ikke komme ret meget mere tæt på den formelle afgørelse!
 
Byrådet vil på den baggrund først få indflydelse i efteråret 2010......
 
Vore tidligere indvendinger om manglende gennembearbejdet materiale omkring selve behovet for nybyggeri af et 290.000 tons anlæg berøres overhovedet ikke i beslutningsmaterialet, ligesom mulighederne for at afbrænde affald på vedøreværkerne til fortrængning af kul heller ikke berøres.
Trafiksituationen er der selvfølgelig heller ikke nogel ord om.
 
Socialdemokraterne finder det utrolig utilfredstillende, at byrådet ikke får indflydelse på dette kæmpebyggeri - og nu er vi også blevet frataget muligheden for overhovedet at forholde os til orienteringen på udvalgsmødet.
Denne arbejdsform i et demokrati er heldigvis ikke set i nyere tid - heller ikke i Høje-Taastrup Kommune.
 
Tilbage til sagen og dens konsekvenser for miljøet, for borgerne og for fremtiden - læs hele planlægningsmaterialet og få et godt overblik!