Indkørslen til CITY 2 fra Blekinge Boulevard bliver genåbnet om ca. 14. dage.

 

Høje-Taastrup Kommune vil gerne sammenlægge vejbanerne på Skåne og Blekinge Boulevarder for at øge trafiksikkerheden og give plads til butikker, caféer, kulturelle aktiviteter, kontorer og måske boliger.

 

I den forbindelse blev indkørslerne til CITY 2 fra Skåne og Blekinge Boulevarder lukket tilbage i 2007, som et led i første etape i det overordnede projekt. Dengang var forventningen, at man umiddelbart efter i samarbejde med CITY 2 ville kunne fortsætte med næste etape.

 

Af mange årsager, herunder krisen, har der ikke siden været nogen synlig fremdrift i det overordnede projekt, og borgerne var derfor henvist til at tage en tilsyneladende ulogisk omvej. Det gav anledning til utilfredshed og førte til, at byrådet i efteråret besluttede at genåbne de to indkørsler. Det er nu ved at ske.


Indkørslen fra Skåne Boulevard blev genåbnet i slutningen af 2009, og om ca. 14 dage kommer turen til indkørslen fra Blekinge Boulevard.

 

”Vi håber, at borgerne vil tage godt imod genåbningen af indkørslen fra Blekinge Boulevard, som skal gøre det mere overskueligt at køre ind til CITY 2,” siger borgmester Michael Ziegler.

 

Mere sikker trafik

Uanset genåbningen arbejder byrådet fortsat på at skabe byudvikling i Høje-Taastrup i over-ensstemmelse med den oprindelige vision.

 

Åbningen af indkørslen fra Blekinge Boulevard bliver koordineret med arbejdet i krydset Skå-ne Boulevard/Carl Gustavs Gade, hvor Høje-Taastrup Kommune er i gang med at etablere signalregulering og netop er ved at få signaleksperterne på banen.

 

”Vi vægter trafiksikkerheden højt, og den nye signalregulering i krydset omkring Skåne Boulevard og Carl Gustavs Gade skal gøre det mere sikkert at færdes i området omkring CITY 2”, siger Lars Prier, formand for Teknisk Udvalg.

 

Signalreguleringen, som forventes færdig i slutningen af maj, vil gøre det nemmere at færdes til fods i området, ikke mindst for beboerne i Torstorp.