Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen 
Svend-Erik Hermansen

En lang kamp er endt med sejr!

-    af Svend-Erik Hermansen, tidligere byrådsmedlem for Socialdemokratiet

Der skal skabes sikre veje omkring CITY 2 – såvel i forhold til stiadgangene fra Torstorp som for trafikken i øvrigt til og fra City 2, ligesom de lukkede indkørsler skal åbnes.
Det er – og har hele tiden været - Socialdemokraternes holdning.

Håndteringen af sagen fra borgmesterens og formanden for Teknisk Udvalgs side har været særdeles kritisabel bl.a. gennem pressehåndteringen, hvor d`herrer orienterede den lokale del af verdenspressen – før man havde udarbejdet og udsendt en sagsfremstilling til byrådets øvrige 19 medlemmer om sagen i oktober 2009!

Socialdemokraternes grundholdninger om behovet for trafikomlægninger og vore synspunkter har været endog meget kraftigt kritiseret fra flere sider i byrådet.

Vore krav i oktober 2009 blev gentaget:

Lige pludselig – kun 4 uger før kommunevalget - fulgte et samlet byråd omsider vore holdninger og forslag: TAK for det!

Indkørsel til CITY 2 åbnes – var meddelelsen fra Høje-Taastrup Kommune i starten af maj 2010……
Indkørslerne til CITY 2 fra Skåne og Blekinge Boulevarder blev lukket tilbage i 2007 som et led i første etape af projektet: sammenlægning af vejbanerne. Dengang var forventningen, at man umiddelbart efter i samarbejde med CITY 2 ville kunne fortsætte med næste etape. 
Af mange årsager (herunder krisen) har der ikke siden været synlig fremdrift i det overordnede projekt, og borgerne var derfor henvist til at tage en tilsyneladende ulogisk omvej. Det gav anledning til utilfredshed og førte til, at byrådet i efteråret besluttede at genåbne de to indkørsler. Det er nu ved at ske. 
Indkørslen fra Skåne Boulevard blev genåbnet i slutningen af 2009, og om ca. 14 dage kommer turen til indkørslen fra Blekinge Boulevard.
Man kan selvfølgelig ikke forlange, at borgmesteren og hans venner åbent erkender, at man tog fejl igennem lang tid omkring CITY 2, men en lidt stille ydmyghed havde måske været på sin plads overfor Socialdemokraterne ved afslutningen af denne sag, som en protestgruppe på Facebook intensivt har fulgt igennem tiden – klik ind på: Protestgruppen mod den forbandede ombygning til City2's parkeringsplads; følg hele forløbet med forslag, holdninger, protester og en masse god støtte netop her!

Det sidste ord er nu nok ikke sagt i denne sag, men det er på sin plads her at takke de mange støtter på Facebook med Per Laukamp i spidsen for deres indsats.
Nu venter vi blot på åbningen af den sidste indkørsel og på igangsætningen af lysanlægget og stiforløbenes færdiggørelse til og fra Torstorp NørrebySvend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk