Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


LogoFolketingets Energipolitiske Udvalg
Christiansborg
 
   1240 København K
 

Energipolitisk Udvalg har i brev af 24. marts 2010 stillet mig følgende spørgsmål 85 alm. del, stillet efter ønske fra Mette Gjerskov (S), som jeg hermed skal besvare. 

Spørgsmål 85:

"Vil ministeren fremsende en oversigt over, hvilke ansøgninger om udvidelse af affaldsforbrændingskapacitet Energistyrelsen har behandlet siden januar 2009 med informationer om kapacitetsudvidelsens størrelse, ansøgningsstatus og forventet færdiggørelse af uafsluttede ansøgninger"


Svar:

Energistyrelsen har nedenstående ansøgninger om godkendelse af affaldsgrundlag fra følgende kommuner under behandling:


Derudover blev en ansøgning fra Silkeborg Kommune om anlægget L90 (220.000 ton) godkendt i september 2009.

Energistyrelsen anmodede i november 2009 ansøgerne, bortset fra Favrskov og Haderslev, der er indkommet senere, om yderligere oplysninger. 

Med udgangen af februar forelå der supplerende oplysninger fra fem af ansøgerne. Oplysningerne er i marts 2010 oversendt til Miljøstyrelsen med anmodning om vurdering af disse oplysningers betydning for affaldsgrundlaget. Miljøstyrelsen har oplyst, at styrelsen forventer at kunne vende tilbage med en vurdering til Energistyrelsen indenfor 1-2 måneder. Energistyrelsen vil herefter hurtigst muligt kunne ekspedere ansøgningerne.

Med venlig hilsen
Lykke Friis


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk