Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


LogoForslag fra A vedrørende Høje-Taatrup Miljøpark
Forslag fra A om drøftelse af trafikale konsekvenser af en mulig placering af forbrændingsanlæg, biogasanlæg, genbrugsanlæg og forskningsaktiviteter m.v. i Høje-Taastrup Kommune
 
I forbindelse med møderne i Teknisk Uvalg og i Plan - og Miljøudvalget den 7.april blev byrådet orienteret - uden for egentlig dagsorden - om status for Vestforbrændings planer med anlæg og placering af Høje-Taatrup Miljøpark alene med udgangspunkt i oplysninger fremlagt af Vestforbrændings direktion.
Socialdemokraterne ønsker på denne baggrund en drøftelse om trafikale problemer og her især om mulighederne for andre 2 lokaliseringer (begge i Hedehusene Vest) ud over det oprindelige ønske om lokalisering i Høje Taastrup på Lervangen.
Da sagens videre gang skal afgøres på Vestforbrændings bestyrelsesmøde i maj 2010 vil det være fornuftigt med en tilkendegivelse fra byrådet om krav og ønsker til placering, ligesom kravene til en igangværende trafikanalyse også bør stilles fra Høje-Taastrup Kommunes side.
 
Svend-Erik p.v.a.
Socialdemokraterne


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk