Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen 
Svend-Erik Hermansen


Så er det nye plejecenter i Høje-Taastrup sat på skinner!

- af Svend-Erik Hermansen,tidligere byrådsmedlem for Socialdemokratiet.

På udvalgsmøderne i april blev det nye planlagte plejecenter i Høje-Taastrup sat i gang ud fra de forudsætninger, som var lagt ind i de seneste års budgetforlig, hvor Socialdemokraterne fik sat dagsordenen med forslaget om en såkaldt forceret planlægning af et nyt plejecenter i sin tid.

Der er nu vedtaget et lokalplanforslag, der åbner mulighed for 65 pladser på det nye plejecenter, ligesom det er krævet, at byggeriet skal være såkaldt klasse 1 byggeri ud fra ønsket om at minimere miljøbelastningerne og fremme et lavt energiforbrug.

Vi fik også vedtaget retningslinjerne for projektorganiseringen, hvor den politiske styregruppe skal være meget aktivt med.

Og ikke mindst fik vi diskuteret, hvilke rammer for den fremtidige ældrepleje, som vi ville fremme med dette plejecenter.

Se også oplysningerne om projektorganiseringen og ikke mindst de aktuelle spørgsmål, som der skal tages stilling til i det videre arbejde Her.

De foreløbige tidsplaner viser, at byggeriet kan gå i gang i 2011 – og at plejecentret kan ibrugtages i februar 2013


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk