Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen 
Svend-Erik Hermansen


Integration – en politik for fremtiden!

- Af tidligere byrådsmedlem Svend-Erik Hermansen

Det at kunne tale og forstå dansk er afgørende for at finde arbejde og for at kunne fungere i dagligdagen.
Det er derfor klare visioner for den politik, de mål og de midler, vi vil bruge i den kommende byrådsperiode.
Høje-Taastrup kommune er kommet langt med integrationen og der er et godt grundlag at bygge videre på.

Vi tilbyder borgere med anden oprindelse end dansk danskkurser og ikke mindst tilbyder vi indvandrere at være med i aktiviteter, der bidrager til integration i det danske samfund.

Samtidig har jeg en klar forventning om, at tilbudene bruges – og at man medvirker aktivt.
Det danske samfunds grundlæggende værdier skal accepteres og respekteres af alle.
Det betyder, at vore mål om, at indvandrere hurtigst muligt indgår i hverdagen, opfyldes.
Dermed kan alle være med ud fra de rettigheder og pligter, som alle borgere bygger tilværelsen på.
Udover dansk er det væsentligt, at den enkelte indvandrer tilegner sig viden om dansk kultur og normer samt om demokratiske traditioner og på den måde opbygger respekt for den danske kulturarv.

Socialdemokraterne i Høje-Taastrup kommune er enige i intentionerne i den nye aftale om integration, som behandles for øjeblikket i Folketinget.

Vi har i modsætning til andre opgaverne tæt inde på livet med op mod 25 % af børnene i folkeskolen med anden etnisk baggrund end dansk samt boligområder, der kan betegnes som ghettoer.
Initiativerne ser ud til at være et godt udgangspunkt for den videre integration, hvor der skabes helt nødvendige værktøjer til at fremme integrationen bl.a. på det arbejdsmæssige område eftersom arbejde er altafgørende for at blive integreret.
Forældreprogrammerne til familier med kriminelle børn skal nævnes. Det er et område, som Høje-Taastrup kommune er kendt for at bruge mange kræfter på – også ud fra, at det drejer sig om forholdsvis få unge, men kriminaliteten kan være meget bastant og meget synlig i lokalsamfundet.

Det er ubehageligt for ofrene og uhensigtsmæssigt for det meget store flertal af borgere af anden etnisk oprindelse, som opfører sig ordentligt, men som mange gange får skylden for ugerningerne forårsaget af de få, som ikke kan finde ud af at tilpasse sig almene normer.

Det ser ud til, at der nu bliver skabt gode og helt nødvendige værktøjer for kommunerne; værktøjer som direkte bruger pisk og gulerod og som baserer sig på det gamle socialdemokratiske udgangspunkt om at gøre sin pligt og kræve sin ret. Vejen er banet for at få flere i arbejde, sikre unge indvandrere en uddannelse, og en styrkelse af indsatsen i forhold til ghettodannelse og kriminalitet.

På samme måde, som vi her i byrådet normalt arbejder med konstruktive og målrettede løsninger, er det mit håb, at det samme kan ske i Folketinget, hvor brede flertal om integration er langt at foretrække!Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk