Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Fokus på Fremtidens Helhedspsykiatri
Møde hos Socialdemokraternes Psykiatripolitiske netværk lørdag den 6.februar 2010 

Svend-Erik Hermansen, 
 www.svend-erik.nu 
LO-Medlem af det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) i Høje-Taastrup Kommune
S-Byrådsmedlem i Høje-Taastrup Kommune
Arbejdsmiljøkonsulent i HK/Privat

Hvorfor er området vigtigt?
-    En go` tilværelse baseres bl.a. på uddannelse og arbejde
-    Hvordan samler vi op før noget går galt?
-    Lærte vi noget fra 80`ernes manglende aktiviteter….?

Mange initiativer for afklaring af svagere grupper igennem tiden
-    Hvilke sygdomme er sygedagpengemodtagere sygemeldt ud fra?
-    Hvorfor er så mange unge ikke i stand til at klare et arbejde og / eller en uddannelse?
-    Hvorfor kan kommunen ikke hjælpe godt nok?
-    En tidligere rapport viste, at godt 1/5 af alle unge ledige havde lettere psykiske problemer med betydning for tilknytningen til arbejde og uddannelse
-    Uddrag af Beskæftigelsesplan 2010 på unge-området

Resultaterne fra rapporten – se også det skriftlige indlæg herom – udleveret   . /.
-    Tallene og sygdomstyperne
-    25 % mangler grundlæggende skolemæssige forudsætninger
-    70 % er unge med komplekse problemer
-    Sagsbehandlerne er ikke dygtige nok
-    Tilbuddene er for meget standardiserede, ufleksible og kollektive
-    Anbefalingerne gennemgås kort

Handlinger – hvor og hvordan?
-    Nye initiativer i LBR Høje-Taastrup: Rejse sagen overfor det regionale Arbejdsmarkedsråd, andre undersøgelser? og konkrete initiativer i 2010 

-    Initiativer i Arbejdsmarkedsudvalget: Særligt målrettede initiativer overfor forskellige grupper af unge, uddannelse af medarbejdere, overvejelser om omorganisering af indsatsen, helhedstilgang til løsning af opgaverne

-    Initiativer i Social – og Sundhedsudvalget: Helhedstilgang, misbrugere, 

- Initiativer i Børne – og Ungdomsudvalget: Kan skolen ikke gøre mere?, målrettede forløb på Ungdomsskolen, Hvad med Ungdommens Uddannelsesvejledning….? 

Behov for helhedstænkning og samarbejde (også her!)
-    Lovgivning
-    Kommuner og Jobcentre
-    Regionerne
-    Staten
-    EU
-    Virksomheder
-    Forældre
-    Foreninger
-    Alle andre
-    Os (!) 

Konklusioner
-    Der kan gøres mere
-    Der kan samarbejdes bedre og mere effektivt
-    Der skal udføres fortsat barriereafdækning
-    Der skal mere og tydeligere fokus på den helhedsorienterede indsats med større accept fra alle aktører
-    Der vil altid være behov for løbende evaluering og udvikling på området
-    Der vil altid være flere opgaver her………!
-    Der skal skabes tryghed for det enkelte menneske

Find meget mere materiale om emnet her via  www.lbr.htk.dk:

- Status og fremtid for psykisk syge borgere i Høje-Taastrup Kommune – juni 2004

- Fastholdelse og integration på arbejdsmarkedet af borgere med psykiske og / eller 
   sociale begrænsninger i arbejdsevnen – maj 2005

- I job med Autismespektrumforstyrrelser – december 2005

- Bedre jobmuligheder for borgere med handicap i Høje-Taastrup Kommune – febru-
   ar 2009

- Undersøgelse af unge ledige i Jobcenter Høje-Taastrup – februar 2009

- Unge med psykiske lidelser – december 2009

Endvidere findes der også relevant materiale her:

www.velfaerdifremtiden.dk med handlingsplaner aftalt mellem bl.a. arbejdsgiverorganisationen Dansk erhverv og HK/Privat – se især handlingsplanen for et mere rummeligt arbejdsmarked

Find også holdninger og tilkendegivelser på 
 www.svend-erik.nu